Mange vil ha samarbeidsprosjekt innenfor bygg, anlegg og eiendom

Forskningsrådet har mottatt 24 søknader fra forskningsorganisasjoner med partnere fra bygg, anlegg og eiendom. Fristen var 12. mai.

Moderne bygninger
Forskningsprosjekter som involverer partnere fra bygg, anlegg og eiendom kan få opp til 15 millioner i støtte. Foto: Shutterstock

50 millioner kroner skal fordeles på de beste prosjektene. I alt søkes det om 311 millioner. Prosjektene kan få mellom seks og 15 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Resultatet av søknadsbehandlingen vil være klar i midten av september, og prosjektene kan starte opp fra nyttår 2022.

I denne utlysningen deltar bransjeaktører i prosjektene som partnere, mens forskningsorganisasjoner er prosjektleder. Problemstillinger og kompetanse kommer fra partnerne i bransjen. Deltagerne fra forskningssektoren skal utvikle løsningsforslag sammen med partnerne. Her har Rådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) og Byggenæringens landsforening (BNL) bidratt: 

– Vi har fått god og uvurderlig drahjelp her fra BAE-rådet og BNL, som engasjerer seg for å få medlemsbedriftene oppmerksomme på mulighetene de har for prosjektstøtte i Forskningsrådet, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

– Vi vet sektoren trenger omstilling, nye og mer miljøvennlige produkter og nye digitale løsninger. For å lykkes med omstillingen trenger BAE-sektoren tilgang til ny kunnskap og dyktige forskningsmiljøer, noe som er intensjonen med denne utlysningen. Det blir riktig spennende å se hvilke prosjekter som vi bli tildelt midler blant de svært gode søknadene vi har mottatt, sier Vigrestad.

Innovasjonsprosjekt – ingen søknadsfrist

Det er mulig for bedrifter og aktører i BAE-bransjen å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet for støtte til FoU. Det er ingen søknadsfrist, men innkomne søknader behandles gjennom året. Prosjekter som sendes inn fra nå av og før midten av september, vil få svar mellom oktober og desember.

Dersom det er aktuelt for din bedrift og dere lurer på om dere har en god prosjektidé, prøv Prosjektkanvas.

Se utlysningen: Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Dersom dere ønsker å snakke med oss om en prosjektidé eller har andre spørsmål om utlysningene, kontakt gjerne en av Forskningsrådets rådgivere i fylket ditt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 19:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.