Immunolog Anne Spurkland vinner Forskningsrådets formidlingspris

Immunolog Anne Spurkland ved UiO vinner Forskningsrådets formidlingspris i 2021 for sin uredde formidling og folkeopplysning om immunforsvaret

Person som smiler og lener seg på glassrekkverk
Professor Anne Spurkland, UiO, er vinner av Forskningsrådets formidlingspris 2021. Foto: Anna Chan / UiO

Professor Anne Spurkland har vært en synlig stemme i debatten om koronapandemien. Gjennom flere hundre intervjuer og utspill i media har Spurkland kommentert og svart på pandemirelaterte spørsmål fra alle lag av befolkningen. Samtidig har hun utfordret myndighetenes arbeid med pandemien. Samlet sett har hun bidratt til en kunnskapsbasert debatt om pandemirelaterte spørsmål. Juryen fremhever videre i sin begrunnelse at prisvinneren i samme periode har skrevet en populærvitenskapelig bok om immunforsvaret som har høstet gode kritikker.   

 Anne Spurkland er professor i anatomi og forsker innen molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

-Jeg vil gratulere Anne Spurkland med prisen for fremragende forskningsformidling. Prisen er et uttrykk for at hun på en engasjerende måte formidler immunologisk forskning. På lettfattelig, men innsiktsfullt og ærlig vis, evner hun å forklare alle aspekter ved immunforsvaret og dets betydning for alle mennesker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Juryens begrunnelse fremhever at prisvinneren har gjort formidling til en integrert del av sitt virke som forsker. Vinneren har blant annet skrevet flere bøker, vært synlig som samfunnsdebattant, og er en ivrig blogger.

Spurkland er en klar og tydelig formidler og bidrar ofte til folkeopplysning i mediene og gjør forskning relevant for alle. Hun nyter også stor anerkjennelse i sitt fagmiljø. Det var nærmere 30 nominerte til årets formidlingspris, og nivået var gjennomgående høyt. Juryen mener at det reflekterer den utviklingen som skjer innenfor norsk forskningsformidling, og vil gjerne gi honnør til det gode arbeidet som gjøres.

- Befolkningen har generelt stor tillit til forskning, og god forskningsformidling er avgjørende for å opprettholde denne tilliten. Tillit skapes ved å åpent kunne kommunisere alle aspekter ved forskning, også dens utfordringer. Spurkland har gjennom sin formidling gitt fremragende bidrag til kunnskapsbasert debatt, og hun er en svært verdig vinner sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Formidlingsprisen på 500 000 kroner ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med den nasjonale åpning av Forskningsdagene 2021 i dag.

Tidligere vinnere er blant annet Anne Sverdrup-Thygeson, Bjørn Samset og Anine Kierulf.

Juryen for formidlingsprisen er:

  • Hanne Karde (kommunikasjonssjef, UiT Norges arktiske universitet)
  • Henrik Svensen, (seniorforsker, Universitetet i Oslo)
  • Marit Simonsen (redaktør, Store norske leksikon)
  • Knut Olav Åmås (direktør i stiftelsen Fritt Ord)
  • Asle Haukaas, (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet)
  • Marit Møllhausen (rådgiver, Forskningsrådet)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 03:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.