Hvorfor er det så mye brostein i Bergen sentrum?

Rolland skole i Bergen tok gull i Forskningsrådets Nysgjerrigper-konkurranse, NM i forskning for barn.

bilde av en rekke med barn som går på brostein
Under en tur til Bergen sentrum spurte en elev hvorfor det er så mye brostein i gatene. Ingen gode svar til et godt spørsmål ble til noe klassen ville forske på. Foto: Rolland skole

Brostein er fint, men kan være farlig for blinde og upraktisk for rullestolbrukere og syklister. Hva er mest miljøvennlig av brostein og asfalt? Hva koster mest? Og hvem er det egentlig som bestemmer hvor mye brostein det skal være i en by?

Elevene i 3b ved Rolland gikk vitenskapelig til verks. De formulerte hypoteser og prøvde dem ut systematisk og vitenskapelig. Klassen har intervjuet forskere og fagfolk, besøkt byantikvaren og kontaktet Norges handikapforbund. Forskningsprosjektet deres var så solid at de vant gullpremien i Forskningsrådets Nysgjerrigper-konkurranse. Som vinnere fikk klassen hederstittelen Årets nysgjerrigper og 30 000 kroner, hvorav halvparten er øremerket tiltak som skal fremme bruk av vitenskapelig metode på skolen.

– Å lære seg å tenke kritisk blir viktigere og viktigere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. – Barn greier ofte å stille spørsmål om ting vi voksne tar for gitt. Men alle trenger hjelp til å lære hvordan man kan jobbe seg fram til best mulige svar. Det er det Nysgjerrigpermetoden og Nysgjerrigper-konkurransen handler om, sier Sundli Tveit.

Forskningsrådet har arrangert Nysgjerrigper-konkurransen siden 1990. Elever velger selv hva de vil forske på. De bruker Nysgjerrigpermetoden i arbeidet. Først formulerer de mulige forklaringer eller hypoteser, så legger de en plan for å teste disse hypotesene og gjør egne undersøkelser og eksperimenter. Til slutt oppsummerer de resultatene i en rapport og formidler forskningen sin til andre. Les mer om brostein i Bergen og prosjektet til gullvinnerne her:

https://www.nysgjerrigper.no/siteassets/nysgjerrigper-prosjekter/rapporter/rolland-skole-3b-hvorfor-er-det-sa-mye-brostein-i-bergen-sentrum.pdf

I årets konkurranse deltok nesten 2400 elever med til sammen 168 forskningsprosjekter. Mer om konkurransen og årets prosjekter: https://www.nysgjerrigper.no/konkurransen/vinnere-2021/

I tillegg til gullvinneren ble det kåret to sølvvinnere:

Hvorfor blir tyggis hard?

Elever på 5. trinn ved Haukås skolei Bergen lurte på om det er spyttet som gjør tyggisen hard eller temperaturen eller om det skyldes at det er mikroplast i tyggisen? De fikk sølvpremie for prosjektet.

https://www.nysgjerrigper.no/siteassets/nysgjerrigper-prosjekter/rapporter/haukas-skole-5.-trinn-hvorfor-blir-tyggis-hard_nett.pdf

Hvorfor får man tårer av å skjære løk?

Den andre sølvpremien gikk til elever i 3B på Bekkestua barneskole. De har skåret seg gjennom enorme mengder løk, prøvd både visir og vernebriller, kokt, fryst og stekt for å finne svar på hvorfor man gråter når man skjærer løk. De har også undersøkt hvordan man kan hindre at det stikker og svir og tårene renner. Les mer her:

https://www.nysgjerrigper.no/siteassets/nysgjerrigper-prosjekter/rapporter/bekkestua-barneskole-3b-hvorfor-far-man-tarer-av-a-skjare-lok_72.pdf

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.