Her er SFF-finalistene 2021

Av 161 innsendte søknader til Sentre for fremragende forskning (SFF) blir nå 36 invitert til siste runde av utlysningen.

Forsker i labfrakk sprøyter væske i reagensrør
Utlysningen skjer i to trinn og nå er 36 søkere invitert til å utvikle sin søknad videre frem mot søknadsfristen 15. september. Foto: Shutterstock

Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme langsiktig forskning som har et stort potensial for banebrytende resultater, og har utlysninger hvert femte år. I fjor startet den femte utlysningsrunden av SFF. Utlysningen skjer i to trinn og skal resultere i cirka 11 nye sentre for fremragende forskning. Første trinn av utlysningen hadde søknadsfrist 18. november 2020.

Forskningsrådets styre behandlet torsdag 10. juni søknadsbehandlingsprosessen i trinn 1. Styret har godkjent prosessen og gjort vedtak om at søknadene foreslått av den vitenskapelige komiteen inviteres til trinn 2. Kun habile medlemmer av Styret deltok i saken, i tillegg til tre settemedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Av de 161 søknadene som kom inn i november er altså 36 nå invitert til å utvikle sin søknad videre frem mot søknadsfristen 15. september. De nye SFF-ene blir kunngjort i juni 2022.

Oversikten over søknadene som nå inviteres til trinn 2 av utlysningen, finner du nederst i saken.

Slik er søknadene valgt ut

Søknadene er vurdert og sammenlignet av en internasjonal vitenskapelig komité ut fra vurderingskriteriene i utlysningen. Vurderingskriteriene for SFF er der det er mulig lagt tett opp til kriteriene brukt av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Det er blant annet lagt stor vekt på at forskningen skal kunne lede til banebrytende resultater.

De 34 medlemmene av komiteen ble valgt ut for å representere en stor bredde av fagområder og forskningsmetoder. Erfaring med forskningsprosesser som har ført til banebrytende forskningsresultater ble også vektlagt. Mer enn halvparten av medlemmene har erfaring fra ERC, enten som panelmedlemmer eller som ledere for egne prosjekter.

Komiteen hadde tre underkomiteer:

 • Humaniora og samfunnsvitenskap
 • Livsvitenskap
 • Naturvitenskap og teknologi

Hver søknad ble diskutert i en eller flere underkomiteer etter søkerens ønske. Tverrfaglige søknader som ble vurdert som meget gode i minst en underkomite, ble i tillegg diskutert i egne møter hvor representanter fra underkomiteene deltok.

Den samlede komiteen foreslo til slutt en endelig liste over søkere som skal inviteres til trinn to. Komiteen kunne velge å ta med flere søknader fra en underkomité enn fra en annen, basert på antall søknader til underkomiteene og diskusjoner om kvalitet. Det var også den samlede vitenskapelige komiteens ansvar at svært gode tverrfaglige søknader som ble behandlet av to underkomiteer, fikk nødvendig oppmerksomhet i plenumsdiskusjonen.

Fullstendig beskrivelse av søknadsbehandlingen i utlysningen.

Jevn fordeling på underkomiteene

Forholdet mellom innsendte søknader og antall inviterte søknader til trinn to er omtrent likt i alle de tre underkomiteene. Søknadene som ble diskutert i to underkomiteer, hadde én av komiteene som primærkomité. Slik fordeler de utvalgte søknadene seg på sine primære underkomiteer:

 • Samfunnsfag og humaniora: 11 utvalgte av totalt 48 søknader (23 %)
 • Naturvitenskap og teknologi: 12 utvalgte av totalt 57 søknader (21 %)
 • Livsvitenskap: 12 utvalgte av totalt 58 søknader (21 %)
 • Én tverrfaglig søknad ble valgt ut av Naturvitenskap og teknologi og Livsvitenskap i fellesskap i det felles komitemøtet.

41 svært tverrfaglige søknader ble diskutert i mer enn én underkomite. 7 av disse ble foreslått invitert til trinn to. Samtidig er mange søknader som er tverrfaglige innenfor den faglige bredden i hver underkomité, også invitert til trinn to.

God kjønnsbalanse også i trinn to

Fordelingen av søknader mellom kvinnelige og mannlige senterledere som inviteres til trinn to, er relativt lik fordelingen i søknadsbunken. Mange søknader planlegger skifte av senterleder underveis i senterperioden.

Av de 36 søknadene som foreslås invitert til trinn to har 69 % en kvinnelig senterleder i minst halve senterperioden, mens den tilsvarende prosenten i søknadsbunken var 68 %. Åtte av søknadene som er invitert til trinn to (22 %) har kvinnelig senterleder i hele senterperioden. Elleve søknader (31 %) har mannlig senterleder i hele prosjektperioden, mens 17 søknader (47 %) skifter mellom mannlig og kvinnelig senterleder. Tilsvarende prosenter i søknadsbunken var 30 %, 32 % og 38 %.

Oversikt over inviterte søknader

Totalt 36 av de 161 søknadene som kom inn til første trinn av utlysningen inviteres til å sende inn en videreutviklet søknad til trinn to til fristen 15. september. Listen nedenfor er sortert på institusjon og deretter på prosjektnummer.

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

2 av 7 innsendte søknader:

 • SalmoGEN - Centre for Salmonid Genome Biology (322327)
 • Norwegian Centre for Microbiome Research (322556)

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

6 av 29 innsendte søknader:

 • Centre for Cortical Exploration (CCE) (321969)
 • CID - Centre for Infectious Disease Research (322186)
 • Centre for integration of autonomous operations and sensing in marine ecosystem studies (322203)
 • Centre for Advanced Studies in Health Equity (322239)
 • Centre for lean functional materials (322252)
 • Center for Polaritonic and Plasmonic Chemistry (322505)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

1 av 1 innsendt søknad:

 • Hunters of the Anthropocene: Centre for Human-Wildlife Interactions (322550)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

7 av 25 innsendte søknader:

 • Centre for Translational Epidemiology (322184)
 • Centre for Visions of the Arctic (322246)
 • Center for Digital Narrative (322270)
 • Center for Diabetes Mechanisms: From Placenta to Pancreas, from Molecules to Man (322271)
 • Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (322282)
 • Centre of Actionable Knowledges (322293)
 • Centre for SOCIAL ALGORITHMS (322309)

UNIVERSITETET I OSLO (UIO)

15 av 57 innsendte søknader:

 • Centre for Planetary Habitability (321895)
 • Cendis - Centre for Disease Ecology, Evolution & Genomics (321928)
 • SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives (322165)
 • CREATE - Centre for Research on Equality in Education (322174)
 • Integreat - Norwegian centre for knowledge-driven machine learning (322190)
 • CHANGE - Understanding the dynamics of surfaces and interfaces for CO2 activation (322237)
 • 4MENT - Centre for Multi-Modal Models of Mental Illness (322277)
 • Twins4Life: The Science of Digital Twins (322299)
 • ACT - Centre for Arctic Climate Transitions (322367)
 • Centre for the Study of Future Commons (322372)
 • Centre for Embryology and Healthy Development (322465)
 • MEMO - THE OSLO CENTER FOR MUSCLE MEMORY (322476)
 • BrightMatter: the quest for the origin and evolution of heavy Elements (322511)
 • H - The Hydrogen Centre - Proton in Charge (322522)
 • Precision Immuntherapy Alliance (322663)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

1 av 6 innsendte søknader:

 • CIIP - Centre for Innovation, Institutions and Policy (322424)

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

4 av 14 innsendte søknader:

 • iC3 - Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate (322194)
 • Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) (322225)
 • Centre for Ocean Legal Studies (322305)
 • LSC - Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics (322538)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:52 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.