Forskningsrådets formidlingspris 2021 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi søker etter kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 21. juni.

Tilliten til forskning i Norge er høy. Åpenhet og inkludering fra forskningens side er viktig for opprettholdelse av forskningens anseelse i befolkningen. Det kan samtidig være med på å styrke den nødvendige sunne og kritiske holdningen samfunnet alltid skal ha til forskning. Da er gode formidlere viktig. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2021.

En utfordring for forskningens plass i samfunnsutviklingen er spredning av kvasivitenskap og forfalskning av fakta. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid.

Send inn forslag

Nå vil Forskningsrådet finne fram til de beste kandidatene til årets formidlingspris. Prisen skal gå til en forsker som har utmerket seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet fra eget fagfelt. Alle typer formidling i alle typer medium, og både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlingen skal være publikumsrettet.

I 2020 vant Anne Sverdrup-Thygeson fra NMBU prisen.

Prisen er på 500.000 kroner. Meld inn kandidaten din her innen 21. juni 2021

Forsker Anne Sverdrup Thygeson studerer et tre på nært hold. Foto: Celina Øier
Professor Anne Sverdrup-Thygeson fikk Forskningsrådets formidlingspris i 2020. Foto: Celina Øier, Stilton Lit. Agency

Juryen for formidlingsprisen består av:

  • Hanne Karde (kommunikasjonssjef UiT)
  • Henrik Svensen, (seniorforsker, Universitetet i Oslo)
  • Marit Simonsen (redaktør, Store norske leksikon)
  • Knut Olav Åmås (direktør i stiftelsen Fritt Ord)
  • Asle Haukaas, (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet)
  • Marit Møllhausen (rådgiver, Forskningsrådet)

Prisen deles ut under åpningen av Forskningsdagene 2021 i september.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 18:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.