Februarsøknadene i rute

Fagekspertene er i full gang med å vurdere årets søknader om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Til sammen 5 milliarder kroner ble lyst ut til norske forskningsorganisasjoner med søknadsfrist i februar. Nå er søknadene fordelt på ekspertpanelene, som skal gjennomføre sine møter de nærmeste ukene.

Dette skjer med søknadene nå

Hvor mange ekspertpaneler det er og hvordan de er innrettet, bygger på hvor mange søknader som skal behandles og den faglige bredden i dem.

I forkant av panelmøtene har fagekspertene fått tilgang til søknadene og gjort sine foreløpige vurderinger. Alle medlemmene i et ekspertpanel leser og vurderer alle søknadene som panelet behandler, og leverer sine individuelle vurderinger for hver søknad før møtet.

Når panelet møtes, stiller medlemmene med forskjellig faglig ståsted, ulik vektlegging av elementene i søknaden og sin egen tolkning av karakterskalaen. Gjennom paneldiskusjonen blir søknaden vurdert fra ulike perspektiver. Panelet kommer fram til omforente vurderinger og en kalibrert bruk av karakterskalaen.

Vurderingen fra panelet brukes som Forskningsrådets tilbakemelding til søker om utfallet av søknadsbehandlingen. Tilbakemeldingen skal være kort og konsis og begrunne karakteren.

Les mer om hvordan Forskningsrådet organiserer paneler, innhenter eksperter og behandler søknader:

Resultatet kommer i juni

I uke 25 vil vi offentliggjøre hvilke søknader som blir innvilget. Det gjelder ikke søknader til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, det såkalte Fellesløft IV, som blir annonsert til høsten.

Søkere får svar på sin søknad i Mitt nettsted så snart det lar seg gjøre etter at resultatet er offentliggjort. Mange av søkerne som får avslag vil først få svar i august på grunn av ferieavviklingen.

Før offentliggjøringen skjer dette:

  • Gjennomføring av panelmøter
  • Forskningsrådet vurderer søknadenes relevans ut fra utlysningsteksten (gjelder ikke temaet Banebrytende forskning – FRIPRO)
  • Vedtaksmøter i porteføljestyrene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 18:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.