Deltar du i et internasjonalt forskernettverk har du større sjanse for å lykkes i Horisont Europa

Norske forskere og bedrifter kan nå søke om å bli med i 40 nye COST-nettverk som starter høsten 2021. Forskningsrådets erfaring er at de som er med i et slikt nettverk, har bedre sjanser for å lykkes i EUs Horisont Europa.

Nettverk i tynn metallstruktur
Det unike med COST er at du kan delta i nettverk innen absolutt alle fagområder. Foto: Alina Grubnyak/Unsplash

Nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology (COST) skal bane vei for ny viten innen utvalgte områder. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger, såkalte "actions". COST er helt unikt i den forstand at det opprettes nettverk innenfor absolutt alle fagområder. Du vil derfor kunne søke om å delta i et nettverk uansett hvilken disiplin du jobber innenfor.

Deltagelse fører til viktig samarbeid

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning, som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold.

Det er avgjørende å være med i COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram, mener flere norske deltakere Forskningsrådet har vært i kontakt med. Nettverkene fører i mange tilfeller til én eller flere prosjektsøknader til Horisont 2020.

– Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

COST har i år eksistert i 50 år. Mangeårig leder av en fagkomité i COST og NMBU-rektor Sjur Baardsen har mange lovord om COST.
- COST er basert på idealer som åpenhet, å frembringe og dele ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og inkludering. COST har hatt enorm betydning for skogforskning som er mitt fagfelt, og i tillegg for meg selv som person og forsker, og på min egen karriereutvikling som leder.

Ta kontakt dersom du vil delta

Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted. Ta kontakt med oss i Forskningsrådet så snart som mulig og før utgangen av juli 2021 for å bli med. Etter denne datoen vil søknader behandles fortløpende.

Forskningsrådet vil be de som har meldt sin interesse om å sende en kort søknad etter en nærmere angitt mal, sammen med CV. Dette gjelder også de som har vært "secondary proposers" i søknadsprosessen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.