Delta i kunnskapsnav innenfor havforskning

JPI Oceans skal etablere kunnskapsnav innenfor temaene Munitions in the sea, Underwater noise og Sea level rise. Nå kan du kan melde din interesse for å delta som nasjonal ekspert i disse kunnskapsnavene.

Makrellstim under en båt
Illustrasjonsfoto: Shutterstock / Paul Vinten

Vi ønsker bredde i den norske deltagelsen og søker eksperter fra instituttsektoren, forsknings- og universitetsmiljøet, industri og forvaltning.

For alle kunnskapsnavene vil endelig beslutning på nasjonale eksperter tas innen 30. januar.

I valg av eksperter for det enkelte kunnskapsnav vil vi legge vekt på:

  • Relevant ekspertise innenfor tema som dekkes av det enkelte kunnskapsnavet
  • Eventuell tidligere deltagelse i JPI Oceans arbeid innenfor tema for kunnskapsnavet
  • Balanse i deltagelse fra forvaltning, FoU- institusjon og næringsliv

Ønske om deltagelse må begrunne og vi ser for oss 1-3 norske eksperter for hvert kunnskapsnav.

JPI Oceans knowledge HUB on munitions in the sea

Dumpet ammunisjon er en reell problemstilling i Norge og ingen vet hvor mye ammunisjon som faktisk er dumpet i norske farvann. Det antas at problemet er størst langs kysten av Finnmark.

Målet med aktiviteten er å få opp bedre kunnskap om omfanget av dumpet ammunisjon, hvilken risiko den representerer og hvordan risikoen kan håndteres på en akseptabel måte.

Er du interessert? Ta kontakt med Inger Oline Røsvik innen 22.januar.

For mer informasjon om JPI Oceans arbeid med dumpet ammunisjon, se Munition in the sea (jpi-oceans.eu).

JPI Oceans knowledge HUB on Underwater noise

For mer informasjon om JPI Oceans arbeid på støy, se Underwater noise in the marine environment (jpi-oceans.eu).

Er du interessert? Ta kontakt med Inger Oline Røsvik innen 22.januar.

JPI Oceans knowledge HUB on Sea Level Rise

For mer informasjon om JPI Oceans arbeid med havnivåstigning, se Sea Level Rise (jpi-oceans.eu). Det søkes særskilt om kompetanse innenfor havnivåstigning i arktiske områder.

Er du interessert? Ta kontakt med Ingvild Marthinsen innen 22.januar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.