97 millioner kroner til 13 innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

Bedrifter skal blant annet utvikle metoder for å fange og utnytte grønn CO2 i veksthus, forbedre kvaliteten på gress som brukes som fôr og utvikle modellverktøy for bærekraftig birøkt som vil verne om ville pollinerende insekter.

Hånd holder bie
Et av prosjektene som får støtte skal utvikle modellverktøy for bærekraftig birøkt som vil verne om ville pollinerende insekter. Foto: Unsplash / Fabian Keller

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å få en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Forskning gir resultater som lønner seg for den enkelte bedrift, kan øke inntektene til bøndene og er viktig for å sikre større grad av sjølforsyning, sier Borch.

Hun trekker fram fôrkvalitet som ett eksempel – Med bedre grovfôr blir bonden mindre avhengig av innkjøpt fôr. Det er bra for bondens økonomi, og det bidrar til å oppfylle målet i Hurdalsplattformen om å øke sjølforsyningsgraden, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Bedre raigrassorter

Bedriften Graminor på Hamar skal utvikle robuste flerårige raigrassorter som gir høy avling, har god fôrkvalitet og tilpasses framtidige endrede vekstforhold i Norge som følge av klimaendringer. Dette vil gi en forbedret økonomisk bærekraft ved at fôr med bedre kvalitet kan dyrkes lokalt og dermed vil redusere behovet for kraftfôr.

Plantebasert kjøtt

Bedriften FLOWFOOD AS i Trondheim får støtte for å utvikle og kommersialisere plantebasert kjøtt med høy forbrukeraksept hos både vegetarianere og ikke-vegetarianere. De vil etterlikne både kjøttets konsistens, smak og farge etter tilberedning, samt benytte ingredienser som alle er dyrket i Norden.  

 Mange gode søknader 

– Forskning og innovasjon i næringslivet gir grønnere og mer konkurransedyktige bedrifter. Norske mat- og landbruksbedrifter ligger langt framme i den denne utviklingen og ønske om å sette i gang nye prosjekter er stor. Det lover godt for den massive omstillingen som står foran oss, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

– Vi har fått inn svært relevante søknader i år som omfatter alle ledd i verdikjeden, fra primærleddet til industri og forbruker. Styrene er godt fornøyd med kvaliteten på de innvilgende søknadene, og ser fram til at disse prosjektene kommer i gang i 2022, sier styreleder for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustrien Anne Kathrine Fossum.

Bedriftsledet samarbeidsprosjekt

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. 

Finansieringen kommer fra Forskningsrådet (42,8 millioner kroner) og fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (54,6 millioner kroner). Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen. Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.

Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri mottok til sammen 26 søknader om finansiering til innovasjonsprosjekter og demonstrasjonsprosjekter i næringslivet på til sammen 232,5 millioner kroner.

Disse får tildeling

Bedrift Prosjekt

Kommune, 

fylke

Innstilt beløp
(i tusen kr)
Finansiert av
ANIMALIA AS EyeAM! - Digital transformation of meat inspection Oslo 9 060 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


GRAMINOR AS

 

 

 

 

 

How high can we get? High-yielding and winter hardy perennial ryegrass cultivars for higher latitudes

Hamar,

Innlandet

5 335 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
ENERGONX AS Energon Arktiske Feltrasjoner - et innovativt og bærekraftig næringsprodukt tilpasset militære og sivile marked.

Stjørdal,

Trøndelag

8400 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
NORTURA SA First generation of animal derived hydrolysates meeting sensory conditions and consumers’ demand Oslo 7 299 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
AGROSENSE AS FILIMA – The smart farmers' solution for more sustainable and effective Field Lifecycle Management

Stavanger,

Rogaland

13 257 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
BAMA GRUPPEN AS Vekst-i-vekst – Bærekraftig vekst i norsk veksthusproduksjon Oslo 5 147 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
NORSVIN R&D AS Breeding for better cardiovascular and respiratory function of pigs - “A heart for pigs”

Hamar, 

Innlandet

6 083 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
FLOWFOOD AS Novel production method for boosting texture and binding of Nordic plant-based meat [PlantBoost]

Levanger,

Trøndelag

5 553 Forskningsrådet
GREENCAP SOLUTIONS AS Energieffektivisering av fangst og utnyttelse av grønn CO2

Sandnes, 

Rogaland

13 125 Forskningsrådet
NORGES BIRØKTERLAG Bærekraftig birøkt og bevaring av ville pollinerende insekter

Ullensaker, 

Viken

11 200 Forskningsrådet
RANHEIM PAPER & BOARD AS EcosatX - Innovativt produkt for eksteriørlaminat basert på resirkulerte råvarer

Trondheim, 

Trøndelag

9 000 Forskningsrådet
HELDAL EIENDOM AS Move It - Bevegelige vegger i heltre som gjør at vi kan bygge mindre og samtidig få et ekstra rom i leiligheten ved behov

Bergen, 

Vestland

1 957 Forskningsrådet (Demonstrasjonsprosjekt)
NORSVIN R&D AS Demonstration of equipment and protocols for porcine embryo transfer

Hamar, 

Innlandet

2 000 Forskningsrådet (Demonstrasjonsprosjekt)

Du finner også søknadsresultater på utlysningssidene: 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 01:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.