68 millioner kroner til 11 havprosjekter

11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år. Bedrifter fra Lindesnes til Hammerfest skal utvikle nye produkter, teknologi og prosesser.

Bygg som stuper under vannoverfalten
Restauranten Under i Lindesnes er blant søkerne som får støtte. De skal utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. Foto: Shutterstock / Trygve Finkelsen

Prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Bak prosjektene står bedrifter langs hele kysten og de vil bidra til bærekraftig forvaltning, innovasjon og verdiskaping.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Se søknadsresultatene for temaet hav i oversikten over Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Se søknadsresultatene for hav (grønn skipsfart) i oversikten over Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet

Se alle tildelinger fra Forskningsrådet nå i desember.

Sjømat, fôr og fiskehelse

Prosjektene ledes av bedrifter med minst én samarbeidspartner, gjerne fra forskningssektoren. Hensikten er å stimulere bedrifter til å investere i innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

– For at norsk marin og maritim næring fortsatt skal være i verdenstoppen, må vi også være i verdenstoppen på forskning og utvikling innenfor disse områdene. På denne måten sikrer vi bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, og nå støtter vi prosjekter innenfor blant annet fangstmetoder, agn, fiskefôr, avl og fiskehelse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjekter i hele landet

Lengst i sør skal restauranten Under, i vannkanten i Lindesnes, utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. Løsningen skal både sikre god dyrevelferd og ivareta mattrygghet og god produktkvalitet, med mulighet for styring av miljøbetingelser for ulike arter. Under får 6 millioner kroner til prosjektet.

I Hammerfest i Finnmark får selskapet Forsøljenta finansiering fra Forskningsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden. Krabbene skal fanges i frifiskeområdet og fôres opp i merder for eksport, som krever minimumsstørrelse på 1,6 kilo. Kongekrabbe er den mest verdifulle marine arten Norge eksporterer. Prosjektet får 6 millioner kroner.

På Vestlandet skal bergensrederiet Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS kombinere nullutslippsteknologi og simuleringsmodeller for skip og værruting for å spare energi og redusere utslipp. Assistert fremdrift kombinert med optimalisering av navigasjon etter værforhold kan redusere energikostnadene med opptil 50 prosent, ifølge estimater. Prosjektet får 5 millioner kroner.

På listen over tildelinger er også et norsk fiskefôrfirma med internasjonal virksomhet, EWOS AS, som skal studere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret. Prosjektet har som mål å sikre at ørreten får et fôr som gir økt robusthet med bedre fiskehelse og fiskevelferd. Prosjektet vil ha samarbeidspartnere i hele landet. Uttestingen av fôret vil foregå hos ørretoppdretter i Møre og Romsdal.

Innenfor skipsfart/maritime næringer har det vært mulig å søke innovasjonsprosjektene på flere tematiske områder: Autonome og fjernstyrte fartøy, digitalisering, klima- og miljøvennlig maritim virksomhet, sikkerhet til havs, nordområdene og muligheter i havnæringene. Innen grønn skipsfart gir Forskningsrådet også finansiering til såkalte demonstrasjonsprosjekter, som skal teste og demonstrere løsninger som dermed kan komme raskere ut i markedet og bli tatt i bruk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.