62 millioner til forskning på miljøvennlig transport og mobilitet

Forskningsrådet investerer 62,5 millioner kroner i åtte prosjekter i transportsektoren. Prosjektene skal gi ny, smart teknologi som kan tas raskt i bruk.

Trafikk på vei med by i bakgrunnen
Til tross for pandemi og krevende tider for transportsektoren er det viktig at sektoren klarer å holde innovasjonstakten oppe. Nå får åtte prosjekter millionstøtte til å utvikle nye løsninger. Foto: Shutterstock

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet til å utvikle gode løsninger for et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem. Prosjektet gjennomføres av aktører i næringslivet i samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning. I år mottok vi i alt 13 søknader.

– Transportsektoren har vært – og er fortsatt – hardt rammet av Covid 19-pandemien. Det er derfor ekstra positivt å kunne bevilge åtte nye prosjekter som vil gi løsninger til nytte for sektoren og brukerne. Kunnskapsbasert innovasjon gir bedriftene større konkurransekraft og fører til omstilling i næringslivet. Det er viktig at sektoren klarer å holde innovasjonstakten oppe i en krevende periode, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

Mer bærekraftig ressursbruk

Avinor leder et av prosjektene som får Pilot-T-midler. De skal utvikle og pilotere en ny beslutningsstøttemodul for bruk av kjemikalier for avising på rullebaner. Et slikt system vil bidra til at Avinor kan holde bruken av slike kjemikalier så lav som mulig. På den måten kan de både operere flyplasser effektivt og trygt også på vinterforhold, samtidig som de minimerer klima- og miljøbelastningen forbundet med avising av rullebanen. Prosjektet skal gjennomføres med bistand fra NTNU, SINTEF og Meteorologisk institutt.

Et annet prosjekt som får finansiering er MaaSeKOPP, som skal levere løsninger og kunnskap for realisering av Mobilitet som en tjeneste (Mobility as a Service – MaaS). Konseptet MaaS innebærer at du kan planlegge, bestille og betale transport fra A til B i én og samme tekniske løsning – vanligvis en mobil-app – selv om reisen inkluderer tjenester fra flere transporttilbydere. En vellykket realisering av MaaS vil bidra til reduserte utslipp fra transport, økt fremkommelighet og bedre arealbruk. For at en slik løsning skal kunne fungere må det være mulig og lønnsomt for alle som tilbyr persontransport å delta, og løsningen skal testes ut i to piloter hos både offentlige og private transportaktører. Trondheimselskapet FourC er prosjektansvarlig og SINTEF Digital er FoU-leverandør.

Saga Tenix AS skal utvikle en tjeneste som skal sette transportoperatører i stand til å planlegge og drifte batterielektriske kjøretøyflåter smartere med mindre driftsavbrudd. Prosjektet vil bidra til å gjøre overgangen til nullutslippskjøretøy lettere, samt til å gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtransport fremfor privatbil. NORCE skal levere forskningstjenester som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

– Vi ser at en stor andel av søkerne er spesielt opptatte av at løsningene de utvikler er bærekraftige og vil gi mer miljøvennlig transport og mobilitet. Dette er gode nyheter for en sektor som er helt avhengig av å redusere klimagassutslipp og samtidig levere gode og stabile løsninger som sikrer trygg og effektiv transport, sier Vigrestad.

– De første prosjektene fra den første tildelingen i 2018 avsluttes nå, og vi har stor tiltro til at prosjektene vil bidra til gode løsninger for sektoren.

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Denne tildelingen er fra Forskningsrådet. Det innebærer at prosjektene er basert på kunnskap fra forskning og utvikling (FoU).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.