59 studenter vil forsøke seg som gründere

Forskningsrådet har mottatt 59 søknader fra studenter som vil utvikle sine gründerprosjekter. 30 av prosjektene kan få 1 million kroner hver.

Studenter i et klasserom
Nå kan 30 studentdrevne gründerprosjekter få inntil 1 million hver for å satse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Mer gründermentalitet vil hjelpe Norge i omstillingen til et grønt og mer bærekraftig samfunn. STUD-ENT skal styrke entreprenørskapskulturen ved universitetene og høgskolene. Regjeringen applauderer universitetene og høyskolene som legger til rette for studententreprenørskap, sier næringsminister Iselin Nybø.

STUD-ENT-ordningen retter seg mot studenter fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg som gründer og som vil utvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studiene. Studentene får erfaringer, på godt og vondt, i det å drive fram en forretningsidé.

Ordningen er også et viktig virkemiddel for lærestedene ved at de utvikler en kultur for entreprenørskap og kommersialisering, og skaper tettere samarbeid mellom studenter og forskere.

– Vi ser en kraftig vekst i antall søknader fra i fjor. Det er tydelig at koronapandemien ikke har lagt en demper på studentenes guts til å satse i en usikker tid. Det er denne type gründermentalitet vi trenger i morgendagens arbeidsliv, og det er veldig positivt, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Tildelingene skjer innenfor en rekke ulike fagområder. Alle søknadene vil bli behandlet av eksperter og tildelingene vil skje løpende gjennom våren.

Søknadene kommer fra studenter som er knyttet til følgende læresteder

Lærersted Antall søknader
Høgskulen på Vestlandet 4
Norges Handelshøyskole  2
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU 4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU 18
OsloMet - Storbyuniversitetet 1
Universitetet i Agder 4
Universitetet i Bergen 1
Universitetet i Oslo 14
Universitetet i Stavanger 2
Universitetet i Sørøst-Norge 2
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2
Handelshøyskolen BI 3
Totalt antall søknader 59

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.