50 millioner til radikale innovasjonsprosjekter i fem bedrifter

Forskningsrådet investerer i fem nyskapende prosjekter som har ambisjon om å få fram radikale innovasjoner innenfor blant annet bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

Kvinnelig forsker på lab
Fem innovasjonsprosjekter innenfor teknologikonvergens får til sammen 50 millioner. Foto: Unsplash

– Dette er første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens innenfor muliggjørende teknologier, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Dette er prosjekter hvor bedrifter skal utvikle resultater og teknologi for fremtidige innovasjoner. Radikale innovasjoner innen teknologi er avgjørende for at vi lykkes i den massive omstillingen vi er i ferd med å gjennomgå. I januar 2022 kommer det ytterligere bevilgninger til radikale forsknings- og samarbeidsprosjekter innen den samme satsingen, legger Sundli Tveit til. 

Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

De fem prosjektene får støtte gjennom utlysningen til Innovasjonsprosjekt i næringslivet innenfor temaet teknologikonvergens.

Blant annet skal bedriften DOSCON AS utvikle nye sensorer som gir en radikalt ny metode til å monitorere kvalitet på drikkevann med fokus nylig regulerte kjemiske forurensninger – Forbudte organiske forbindelser (POCer). Innen to år må vannverk i Norge og EU kunne måle disse POCene ifølge nytt EU-direktiv.

Bedriften Nordovo Science AS skal utvikle metode for å fremstille menneskelige blodårer via en automatisert prosess. I dag finnes det ikke behandling som permanent kurerer kronisk venøs insuffisiens som gir vedvarende svikt i blodårer. Forskningen i prosjektet vil skje på tvers av teknologiområdene nanoteknologi og bioteknologi og er et nyskapende og innovativt prosjekt som har mål om å utvikle radikal innovasjon innen helse.

Forskningsrådet investerer i disse prosjektene

Du finner også søknadsresultatene i utlysningen.

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp (kkr)

Kommune

Fylke

DOSCON AS

Hybrid Sensors for Safe Drinking Water

4450

Oslo

Oslo

Nordovo Biosciences AS

Automated Production of Tissue-Engineered Vein Grafts

14000

Oslo

Oslo

CORTICALIS AS

New, ultra-efficient, non-antibiotic gel for clinical decontaminations of ailing bone anchored implants

10053

Nesodden

Viken

PACERTOOL AS

Precision medicine at the heart of heart failure therapy

7500

Oslo

Oslo

CRAYONANO AS

UVC LEDs based on nanowires-on-graphene

14000

Trondheim

Trøndelag

Se alle tildelinger fra Forskningsrådet nå i desember.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 14:45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.