44 prosjekter vil utvikle nye grønne løsninger

Bedrifter og forskningsinstitutter fra hele landet har søkt om støtte fra Grønn plattform, og konkurrerer om 1 milliard kroner.

Mann sitter ved laptop grønn plante i forgrunnen. Foto: Crew/Unsplash
Grønn plattform-midlene skal mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. I september blir det klart hvilke prosjekter som får finansiering. Foto: Crew/Unsplash

– Vi må bruke krisen vi er i til å raskere omstille Norge til en grønn framtid. Jeg ønsker å legge til rette for at det skapes nye grønne arbeidsplasser som vi skal leve av fremover. Innovasjon og ny teknologi er løsningen på de store utfordringene vi står ovenfor, det er derfor gledelig å se at næringslivet ivrer etter å sette i gang store, grønne prosjekter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ny satsing skal skape flere arbeidsplasser

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. 1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023, og i revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å styrke ordningen med ytterligere 100 millioner kroner.

44 prosjekt-søknader er sendt inn. Til sammen er det søkt om nesten 4,2 milliarder kroner, slik at konkurransen for å nå opp er hard. Prosjektene vil bli vurdert grundig, både av nasjonale og internasjonale fageksperter. Tildelingen vil skje tidlig i september 2021.

– Det lover godt for grønn vekst at ulike bransjer i hele landet har engasjert seg. Vi har fått søknader fra store deler av landet, fra Svalbard i nord til Farsund i sør, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Grønn plattform har mobilisert aktører innen mange ulike fagmiljøer. De som har mobilisert mest er: energibransjen med 13 søknader, fiskeri og havbruksnæringa med åtte søknader, maritime næringer med syv søknader og prosess- og foredlingsindustrien med fem søknader - i tillegg til en rekke andre bransjer.

– Prosjektene som får støtte skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som de vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som i stadig større grad etterspørres internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner bygger fremtidsrettet kunnskapsmiljø, skaper nye relasjoner mellom aktører som kan bidra til å bygge nye næringer og konkurransekraft.

– Bak hver søknad ligger det et solid samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. Over 100 bedrifter deltar og forskningsinstituttene er representert i alle søknadene, sier administrerende direktør i Siva Ingrid Riddervold Lorange.

Søknader - fordeling

I tabellene ser du hvordan søknadene fordeler seg på ulike fagmiljøer og hvor mange søknader som kommer fra hvert fylke. 

Tema  

Totalt 

Energi - Næringsområde 

13 

Fiskeri og havbruk 

8 

Maritim - Næringsområde 

7 

Prosess- og foredlingsindustri 

5 

Bygg, anlegg og eiendom 

3 

Miljø - Næringsområde 

3 

Transport og samferdsel 

2 

Næringsmiddelindustri 

1 

Skog og trebruk 

1 

Vareproduserende industri 

1 

Totalsum 

44 

 

Fylke 

Totalt 

VIKEN 

12 

OSLO 

8 

VESTLAND 

8 

ROGALAND 

5 

TRØNDELAG 

3 

VESTFOLD OG TELEMARK 

3 

AGDER 

2 

MØRE OG ROMSDAL 

1 

SVALBARD 

1 

TROMS OG FINNMARK 

1 

Totalsum 

44 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 18:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.