363 søknader til fristen 15. september 2021

Vi mottok 363 søknader til fristen 15. september. Vi utlyste i alt om lag 1,5 milliarder kroner. Til sammen ble det søkt om 5,4 milliarder. Her kan du se hvilke søknader vi har mottatt.

Ung kvinnelig forsker studerer
Til fristen 15. september lyste vi ut blant annet Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innen teknologikonvergens. Foto: Shutterstock

98 av søknadene gikk til Forskerprosjekt innen teknologikonvergens tilknyttet muliggjørende teknologier. Utlysningen av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innen samme tema fikk 23 søknader.

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og førkommersielle anskaffelser fikk til sammen 45 søknader.

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv fikk 40 søknader.

Utlysningene Pilot Helse, Pilot-E og Pilot-T fikk til sammen 46 søknader.

Se alle utlysningene som hadde søknadsfrist 15. september. 

Se søknadsstatistikken

Se alle søknadene og statistikk om søknadsfristen i Tableau. Velg dato for søknadsfristen du vil vite mer om.

Lurer du på hvordan søknadene behandles? Les om behandlingsprosessen.

– Takk til alle som har sendt inn søknader til denne fristen. Med disse søknadene vil vi finansiere prosjekter som skal hjelpe Norge gjennom de store samfunnsutfordringer vi står overfor og bidra til bærekraftig omstilling i næringslivet og offentlig sektor. Vi er allerede i gang med søknadsbehandlingen og sikter på å gi alle svar før jul, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 06:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.