32 millioner kroner til studententreprenører

24 millioner kroner ble investert i studentgründerprosjekter tidligere i vår. Nå får ytterligere åtte studentgründere ved norske universiteter og høyskoler 1 million kroner hver.

bilde av en dame som står på en rød sirkel i en stue, og har vr-briller på
Universitetet i Oslo er blant lærerstedene som har jobbet bevisst med å styrke entreprenørskapskulturen. Yatek Multidirectional Treadmill for VR/AR Navigation in Healthcare er ett av prosjektene som får 1 million.

Se nederst i saken for en oversikt over prosjektene

– Norge trenger flere som bruker utdanning og forskning som springbrett til å satse på sine ideer for å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Innovasjon og ny teknologi kombinert med kunnskap i og fra utdanningsinstitusjonen vil hjelpe oss med å omstille Norge i det grønne skiftet, og gründerspirer blant studentene trenger vi flere av, sier næringsminister Iselin Nybø. 

STUD-ENT-ordningen retter seg mot masterstudenter og ph.d.-kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studier og forskningsprosjekt. Ordningen skal gi dem erfaringer i det å drive fram en forretningsidé. Ordningen er også et viktig virkemiddel for lærestedene ved at de utvikler en kultur for entreprenørskap og kommersialisering og skaper tettere samarbeid mellom studenter og fagmiljøer.

Tidligere i vår investerte Forskningsrådet 24 millioner kroner i prosjekter ledet av studentgründere.

Økende bevisstgjøring ved læringsstedene

Ett av lærerstedene som har jobbet bevisst med å styrke entreprenørskapskulturen er Universitetet i Oslo (UiO). UiO sendte i år inn 14 søknader og nesten halvparten fikk støtte. Tidligere år sendte UiO mellom en og åtte søknader.

– De siste årene har vi gjort et stort løft av studentinnovasjon på UiO, og da er det gledelig å se at vi markerer oss nasjonalt i ordninger som STUD-ENT. Studentene har selv vært et viktig element i arbeidet og vi har jobbet godt med studentorganisasjonen Insj, som er en avgjørende partner for å lykkes i dette arbeidet. I tillegg til et økende antall søknader og tildelinger, er vi fornøyd med å se en høy kvinneandel og bred faglig bakgrunn blant studentgründerne som kommer fra UiO. Det viser at vi lykkes i arbeidet med å demokratisere tilgangen på entreprenørskap. Dette er viktig for å skape et fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsliv, sier rektor Svein Stølen. 

– Det er inspirerende og gledelig å se at ledelsen ved en rekke utdanningsinstitusjoner setter innovasjons- og entreprenørskapskultur stadig høyere på agendaen. De lykkes med å integrere en slik kultur i utdanning og forskning i tillegg til tett samarbeid med studentdrevne organisasjoner som praktisk bidrar til støtte og veiledning til studententreprenører med gode idéer og prosjekter, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får 1 million kroner:

Prosjekttittel

Institusjon

Prosjektleder

Li-Tech - An early warning system for detecting lithium-ion batteries in a fragmented waste streams

NMBU

 

Ida Pedersen

Medretur An efficient, secure and sustainable method to dispose discarded medications

HVL

Elisabeth Tran

Speedfriending 2.0 - Creating a more friendly world

USØ

Viktor Emanuel Sanden Espedal

Accessibility of Computer Vision for the Parking Industry

NTNU

Anders Mittet

Cocreate Careers: Building a digital platform to strengthen students level of experience by connecting them with businesses and institutions

HVL

Kathrine Panlilio Iversen

Wildflowers of Norway - RO: Evenings for better sleep, mornings for better days

NHH

Christine Øvstedal

Techrail: Modern Tunnel Inspection With Machine Learning

NTNU

Paul Minh Hoang Huynh

Tastebuds AS - Local food: A Social and Sustainable Shopping Experience

NHH

Morten Følling

Adfectus- Application for dissemination and information gathering using a personal visual profile

HVL

Randi-Marie Pedersen

Drone Transport Between Hospitals

NTNU

Lars Erik Matsson Fagernæs

Glede - Social gift giving made fun, accessible and easy

NTNU

Jakob Nelvik

OmniMod AS- Commercialization of autonomous solutions within E-commerce logistics, intralogistics and distribution

NTNU

Tobias Drage Roti

Massflow - A digital marketplace for leftover materials from infrastructure construction projects.

NTNU

Tuva Sveås Okkenhaug

YME Technologies AS - Next Generation Cooling Components

NTNU

Oskar Svendsen

Commercialization of a full-service circular business model (CBM) for influencers to establish and invest in sustainable brands

NTNU

Isabella Benestad

Spiny Seafoods - Harvesting and size enhancement of sea urchins

NTNU

Lars-Arne Boge

Cohere - A VR application for teams working together, while apart.

NTNU

Andreas Ore Larssen

Dreamknit - A revolutionary way of designing knitting patterns

NTNU

Marte Eirin Stenvaag

Kvist Solutions - Efficient and streamlined planning and execution of sustainable construction.

NTNU

Fabian Utigard

APIIR - Professional motion analyses in a condensed and scalable mobile platform.

NTNU

Rasmus Thunem

Agoprene - A greener alternative to natural rubber foam

NTNU

Celine Sandberg

EdYou - Scaling Individualized Learning

NTNU

Jakob Erikstad

Skypass: A web application for customs refund documentation for online retailers

NTNU

Christian Fredrik Nagell-Erichsen

Vilje Bionics - Assistive exoskeleton with motorized movement for individuals with arm impairment

NTNU

Eirik Bodsberg

Development and testing of a minimum viable Virtual Reality product for treating anxiety disorders

NTNU

Markus Haraldseid

Yatek Multidirectional Treadmill for VR/AR Navigation in Healthcare

UiO

Annelene Dahl

Cookie Switch AS Privacy Enhancing Technology that enables compliance with the privacy regulations via an ethical cookie management solution

UiO

Stefan Filipovic

Mine Opplysninger – A digital platform that improves data transparency by making the rights and obligations under the GDPR easy and safe.

UiO

Oliver Z. Jakobsen

Conduct pilot projects to implement Stily's personalization algorithms in existing value chains and measure the effects.

UiO

Julian Hjallum

The DITA (Deep Immersive Transcription Adaptor) Project

UiO

Jonas Gahr Sturtzel Lunde

PolarEdge - An open IoT Edge Platform fast-tracks your connected operations

UiO

Dapeng Lan

Akti Opplevelser AS – A technological platform for buying and selling last minute tickets to experiences.

UiT

Sigurd Birk Hansen

 

Bilder fra prosjektene: Dropbox – Forskningsradet - KOMM – Gjør livet ditt enklere

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 07:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.