283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

27 bedrifter får støtte for å drive forskningsbasert innovasjon. Før juni er omme skal ytterligere om lag 300 millioner investeres i norske bedrifter.

Kvinne smiler og ser på mobil mens hun står på sparkesykkel
Norske bedrifter søker om forskningsmidler som aldri før. Nå får 27 bedrifter støtte, og i løpet av juni skal flere bedrifter få svar på sine søknader om midler til innovasjonsprosjekter. Foto: Shutterstock

Regjeringen vil gjennom Forskningsrådet mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år.

–  Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør satse på forskning og utvikling. For 27 bedrifter betyr det at de får støtte til et innovasjonsprosjekt. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger.  Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Innovasjonsprosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar og skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.

Portrett av Mari Sundli Tveit som smiler
Full fart ut av krisen: - Norske bedrifter vet at de som satser under en krise kommer styrket ut på andre siden, sier Mari Sundli Tveit.

– Forskningsrådet har opplevd et voldsomt trykk fra norsk næringsliv under hele pandemien. Norske bedrifter vet at de som satser under en krise kommer styrket ut på andre siden. Bedriftene vet også at pandemien vil forsvinne og at næringslivet da må bli grønnere og satse mer på digitalisering, sier Forskningsrådets administrerende direktør, Mari Sundli Tveit.
– Forskningsrådet har valgt å tildele en svært stor andel av tilgjengelige midler allerede i den første runden i 2021, for å gi mest mulig fart ut av pandemien. Vi ser at bedriftene søker om forskningsmidler som aldri før, sier Sundli Tveit.

Forskning for bærekraft

Prosjektene som det investeres i skal forske på en rekke ulike problemstillinger.

En av bedriftene som får støtte er Nabla Flow AS i Stavanger som skal utvikle en bærekraftig løsning for å måle og simulere vindforhold i urbane strøk mellom høye bygninger ved bruk av kunstig intelligens. Ved å ta hensyn til vindstyrker i tidlige faser av utviklingsprosjekter kan vi bygge bymiljøer som er mer gang- og sykkelvennlige.

Også bedriften Sparkpark AS ønsker å bidra til bedre forhold for myke trafikanter. Gjennom prosjektet Happy City skal de utvikle bedre posisjoneringsløsninger for parkering av sparkesykler. Den mest sentrale utfordringen er å vite nøyaktig hvor sparkesyklene er når de parkeres og i tillegg lage et system som kan tilpasses ulike størrelser og utforminger av parkeringssoner.

Disse prosjektene får finansiering

Søker 

Prosjekttittel 

Innstilt beløp (i tusen kr)

Fylke 

Kommune 

VIRDI AS 

Advanced forecasted valuation models for the real estate market. 

7232 

Oslo 

Oslo 

EXACT THERAPEUTICS AS 

Ultrasound Transducer for Acoustic Cluster Therapy 

8000 

Oslo 

Oslo 

GENETIC ANALYSIS AS 

Prediction of disease course and treatment escalation in ulcerative colitis through gut microbiota profile recognition 

16000 

Oslo 

Oslo 

THELPER AS 

Utvikling av «First in Class» Immunterapi mot aggressive kreftsykdommer 

16000 

Oslo 

Oslo 

TELIA NORGE AS 

GeoTracks 

4928 

Oslo 

Oslo 

ALCOA NORWAY ANS 

Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumindustrien 

13000 

Nordland 

Vefsn 

VISMA IT & COMMUNICATIONS AS 

TrustAudit 

11185 

Oslo 

Oslo 

DR TECHN OLAV OLSEN AS 

Fiberarmerte betongkonstruksjoner 

12068 

Viken 

Bærum 

FORZASYS AS 

AI-PRODUCER: AI-based Video Clipping and Summarization of Sport Events 

3172 

Viken 

Bærum 

JOTUN A/S 

Tailoring adhesion 

12210 

Vestfold og Telemark 

Sandefjord 

BEWI ENERGY AS 

En sirkulær verdikjede for BEWIs universelle rør-protektor 

8000 

Trøndelag 

Frøya 

BE YOUR BEST GLOBAL AS 

BeYourBest Advanced Cognitive Training 

13200 

Oslo 

Oslo 

SKANSKA NORGE AS 

Sirkulære nybygg - Design og bygging for demontering og ombruk 

8200 

Oslo 

Oslo 

BULBITECH AS 

A paradigm shift in neuro-ophthalmic care: one device, a suite of tests, a world of data 

14175 

Trøndelag 

Trondheim 

Winow Automation AS 

New Automatic Tool Replacement System with Intelligent Machine Vision Features for the Machining Industry 

15131 

Viken 

Kongsberg 

ALUDYNE NORWAY AS 

Quick and simple assembly in automotive production enabled by a new casting technology 

10500 

Agder 

Farsund 

IC TARGETS AS 

Mangafodipir-enhanced MRI for myocardial characterization in Heart Failure 

15554 

Oslo 

Oslo 

SPARKPARK AS 

Happy City® - Plassbestemt parkeringsløsning for el-sparkesykler i bymiljøet. 

6000 

Oslo 

Oslo 

RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS 

Grønn fiber i asfaltproduksjon 

5407 

Agder 

Arendal 

Norsk Hydro ASA 

Durable Aluminium Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction – Phase 2 (Dare2C2) 

9000 

Oslo 

Oslo 

AMIBLU TECHNOLOGY AS 

ReCoMFi: Recycling of Composite Materials as Fillers 

8960 

Vestfold og Telemark 

Sandefjord 

CARDINOR AS 

New gold standard biomarker for Heart Failure (HF) patients 

10800 

Oslo 

Oslo 

NORDICRWE AS 

Real World Evidence (RWE) for drug signal detection and oncology external control arms 

15993 

Oslo 

Oslo 

ECOBAIT AS 

Produksjonsprosess for artsselektivt agn som forhindrer bifangst av truede arter av hai innen kommersielt line- og teinefiske 

15773 

Vestland 

Kinn 

NABLA FLOW AS 

LandSkape - Hybrid Physical-Based Deep Learning for Fast and Reliable Wind Flow Estimation 

5017 

Rogaland 

Stavanger 

HYPOMAR AS 

Algefilm fra tare som erstatning for plast i emballasje og engangsartikler. 

12600 

Rogaland 

Haugesund 

ARCTIC BIOSCIENCE AS 

Immunomodulatory Properties of Phospholipids from Herring Roe in Psoriasis: Sustainable approach to pharmaceutical development 

4826 

Møre og Romsdal 

Ørsta 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 18:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.