260 millioner kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

28 nye forskningsprosjekter skal utvikle nye løsninger og teknologi for nullutslipp og mer effektiv energibruk. Prosjektene får til sammen ca. 260 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Tettpakkede grønne batterier
Blant prosjektene som får finansiering denne gangen er tre prosjekter med batteritematikk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

— Denne tildelingen viser et aktivt næringsliv som satser for å skape fremtidens energiløsninger og grønne arbeidsplasser. Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt og for at vi skal nå våre klimamål. Regjeringen legger til rette for dette gjennom gode ordninger for støtte til forskning og utvikling og stabile rammebetingelser, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Forskningsrådet har utlyst midler både til innovasjonsprosjekter, til en stor internasjonal fellesutlysning innen CCS (karbonfangst og – lagring) og piloteringsprosjekter innenfor miljøvennlig energiteknologi sammen med Innovasjon Norge og Enova. Hvilke prosjekter som får finansiering fra Pilot-E, får vi vite senere i desember.

Se søknadsresultatene innen miljøvennlig energi i oversikten over Innovasjonsprosjekt i næringslivet 

Se søknadsresultatene for ACT3 - CO2-håndtering

Gevinster på flere områder

Innovasjonsprosjekter i næringslivet er ledet av bedrift og har et stort innhold av forskning og utvikling. Effekten av prosjektet skal gi fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar, og samfunnsøkonomiske gevinster for Norge – ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. Resultatene av prosjektene innenfor miljøvennlig energi vil være med på å redusere klimagassutslipp og samtidig gjøre fremtidens norske næringsliv mer konkurransedyktig.

Forskningsrådet mottok 46 søknader på innovasjonsprosjekter. 21 nådde opp i konkurransen og tildeles i alt rett i underkant av 200 millioner kroner.

Et prosjekt som får finansiering ledes av den nystartede bedriften Over Easy Solar AS. De skal utvikle vertikale, tosidige solcellepaneler.

Batteri og hydrogen

Det var særlig mange søknader på prosjekter for batterier og hydrogen.
Blant prosjektene som får finansiering denne gangen er tre prosjekter med batteritematikk. Det gjelder nye materialer og produksjonsprosesser som skal gi oss raskere batterier som er godt egnet for hurtiglading. Prosjektledere er batteriselskapet Beyonder i Stavanger, teknologiselskapet TioTech i Åsane og batteriselskapet Cenate på Kjeller.

Høstens tildeling inkluderer seks nye hydrogenprosjekter. Bak prosjektene er både nye bedrifter og store etablerte aktører, som ser på hydrogen som et viktig satsingsområde. Prosjektene omfatter produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen og hydrogenbaserte energibærere i både industri og maritim sektor.

Før sommeren innvilget Forskningsrådet også tre innovasjonsprosjekter for hydrogen innenfor maritim virksomhet, distribusjon av hydrogen og sikkerhet. Vi innvilget i tillegg kompetanseprosjekter og forskerprosjekter som vil gi oss ny, grunnleggende kunnskap for utvikling av hydrogen som energibærer. Disse ledes av forskningsmiljøene.

Samlet investerer Forskningsrådet over 280 mill. kroner i hydrogenprosjekter i 2021. For full oversikt, se enova.no/heilo.

CO2-håndtering

Regjeringen har lansert Langskip-prosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. Forskningsrådet investerer i et interessant prosjekt i denne sammenhengen, der Nemo Maritime skal studere injeksjon av CO2.

Den internasjonale fellesutlysning innen Accelerating CCS Technology (ACT) har også gitt 13 prosjekter finansiering, hvorav syv med norsk deltakelse.

– Den internasjonale satsingen på CO2-håndtering gjennom ACT har gitt svært gode resultater. Det er slike prosjekter industrien trenger for å bygge storskala fangst, transport og lagring av CO2, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.