2421 søknader om Forskerprosjekt

Det ble søkt om nesten 27 milliarder kroner til Forskerprosjekt-utlysningene som hadde frist 10. februar. Nå kan du se hvilke søknader som ble sendt inn.

10. februar var det søknadsfrist for utlysninger av Forskerprosjekt. Det ble lyst ut 3,7 milliarder kroner fordelt på fire utlysninger:

Totalt er det søkt om 27 milliarder kroner. Samlet er antall søknader omtrent som ved maifristen i fjor, da det kom inn 2363 søknader om Forskerprosjekt.

— Å fremme forskning av høy kvalitet gjennom konkurranse om midler er et samfunnsoppdrag forskningsorganisasjonene og Forskningsrådet skal levere på sammen. Innsatsen forskerne legger ned i søknadene hvert år er fundamentet for jobben Forskningsrådet skal gjøre, nemlig å finansiere den beste og mest relevante forskningen, sier områdedirektør Fridtjof Fossum Unander.

På bakgrunn av den lave tilslagsprosenten blant søknader om Forskerprosjekt gjennom flere år, besluttet Forskningsrådets styre i fjor å bruke rådets avsetninger til å øke tildelingsrammen for utlysningene i 2020 og 2021. Rammen for årets utlysninger er derfor økt med 300 millioner kroner.

Basert på forholdet mellom tilgjengelige midler og søkt beløp, ligger det dermed an til en samlet innvilgelse på cirka 13,7 prosent, selv om det er store variasjoner innenfor de ulike utlysningene og temaene.

— Suksessraten vil øke noe i år, men på langt nær nok til at alle søknader med karakter 6 og 7 vil kunne finansieres. Dessverre, for det er langt flere enn 13,7 prosent av søknadene som vil være støtteverdige, sier Unander.

Se oversikten over prosjektene, antall søknader per søknadstype, per utlysning, per temaområde med mer.

Fellesløft for store, tverrfaglige prosjekter

Et spleiselag mellom forskningsorganisasjonene og Forskningsrådet for å flytte forskningsfronten gjennom store, tverrfaglige prosjekter – kjent som Fellesløft IV – var planlagt i 2020, men ble utsatt til i år på grunn av pandemien. Utlysningen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt mottok 188 søknader.

Én milliard var lyst ut til banebrytende, tverrfaglig forskning innenfor alle fag og forskningsområder, og finansieres 50/50 prosent av Forskningsrådet og institusjonene. Søknadene til denne delen av utlysningen vurderes kun på vitenskapelig kvalitet, uavhengig av fag eller tema. I tillegg lyste Forskningsrådet ut 70 millioner til store, tverrfaglige prosjekter innenfor temaet klima- og jordsystemet. Hvert enkelt prosjekt kan få finansiering i 4-6 år.

— Vi har gode erfaringer fra tidligere Fellesløft med institusjonene, og stor tro på at vi med denne utlysningen vil bidra godt til målene om fagfornyelse gjennom langsiktig, tverrfaglig forskning av høy kvalitet, sier Unander.

Institusjonene som deltar i Fellesløftet, velger selv hvilke av de høyest rangerte søknadene som skal få finansiering.

Innvilger søknader i juni

Vi vil offentliggjøre søknadene som blir innvilget i slutten av juni, nærmere bestemt i uke 25, med unntak av Fellesløft IV, der beslutningen skjer til høsten.

Det betyr at mange vil oppleve at søknadsbehandlingen denne gangen er raskere enn vanlig.

— Det å få kortere tid mellom innlevert søknad og igangsatt prosjekt for alle søknadene sett under ett, var en viktig motivasjon for å flytte søknadsfristen til februar, sier Unander.

Informasjonen om hvilke søknader som er innvilget kommer på våre nettsider og i nyhetsbrevet. Søkere som får søknaden avslått, vil få avslagsbrev i Mitt nettsted så raskt det lar seg gjøre.

Alle søkere får tilbakemelding i form av karakter og skriftlige vurderinger fra et samlet panel.

Mer om behandlingsprosessen for søknader om Forskerprosjekt i 2021.

Prosessen for søknader til Fellesløft IV er beskrevet i utlysningsteksten.

Neste utlysninger i februar 2022

Ser vi bort fra utlysningene av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt som har frist denne uken, vil de neste store utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner ha frist i februar 2022.

Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få nyheter om utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 18:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.