115 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 115 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse utfordringer i offentlig sektor.

bilde av en rød sirkel på et grått bygg
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter leder disse prosjektene som skal føre til innovasjon i offentlig sektor. Agder fylkeskommune skal samarbeide med NAV og andre kommuner om å utvikle nye metoder for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.

– Disse forsknings- og innovasjonsprosjektene skal gi oss offentlige tjenester som er bedre og mer bærekraftige. Her er det mange nyskapende prosjekter som innbyggere over hele landet vil nyte godt av, sier kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram.

SE LENKER TIL LISTER OVER PROSJEKTER SOM HAR FÅTT STØTTE NEDERST I SAKEN

Et av prosjektene ledes av Agder fylkeskommune. Kommunen skal samarbeide med NAV og flere kommuner i regionen om å videreutvikle los- og veilederordninger for å forebygge utenforskap blant utsatt ungdom.

Sammen med forskningsmiljø innenfor arbeidsliv og inkludering ved NORCE skal det forskes både på effekter av slike ordninger, og hvordan de best kan innlemmes i de videregående skolenes innsats for inkludering og mestring.

 – Dette er et svært spennende prosjekt på et viktig område vi i Forskningsrådet har jobbet mye med blant annet gjennom strategien BarnUnge21, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Fiskeridirektoratet har fått penger for å lede et prosjekt for førkommersiell anskaffelse. Det er en prosjekttype hvor man identifiserer et problem eller utfordring, og får penger for å utvikle ulike løsninger og fremgangsmåter for å løse utfordringen.

Gjennom prosjektet FangstID – automatisert og digitalisert ressurskontroll, skal Fiskeridirektoratet samarbeide med private aktører om løsninger som skal gjøre det mulig å få bedre oversikt over hvor mye som faktisk blir høstet fra havet . Det vil å gjøre det lettere å passe på at lover og regler for fiske og fangst blir overholdt.

− Vi står overfor store samfunnsutfordringer. Vi må bekjempe klimaødeleggelser, bygge grønne arbeidsplasser og sikre velferdssamfunnet. For å lykkes er vi avhengig av gode forsknings- og innovasjonsprosjekter basert på samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten, sier Sundli Tveit.

Siden 2007 har Forskningsrådet gitt støtte til 160 innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, totalt har prosjektene mottatt én milliard kroner. Offentlige aktører kan både søke om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser og støtte til forprosjekt for Førkommersielle anskaffelser og innovasjonsprosjekt

I 2022 kan offentlige virksomheter søke støtte til forprosjekter fra februar og i september blir det ny søknadsfrist for hovedprosjekter.

Se resultatene for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (14prosjekter) 

Se resultatene for førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter) 

Forskningsrådets tildelinger i desember 2021

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.