Samarbeidsprosjekter om utsatte barn, unge og familier: Vil ha søknader med aktivt samarbeid mellom forskere og brukere

Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om effekten av tjenester og tiltak rettet mot barn, unge og familiene deres. Nå ber vi om søknader som tar utgangspunkt i brukernes behov.

- Vi har for lite kunnskap om hvordan samfunnet kan hjelpe de mest sårbare blant oss. Derfor er det veldig gledelig at regjeringen styrker forskningsinnsatsen for å finne de gode forebyggende tiltakene for utsatte barn, unge og familier, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Jesper Simonsen.

Årets utlysning av kompetanse- og samarbeidsprosjekter har søknadsfrist 2. september. Utlysningen trekker frem forskning om barn, unge og familier som spesielt relevant. Vi inviterer forskningsmiljøer til å søke sammen med aktører som representerer brukere av forskning. Spesielt etterspør vi tverrsektorielle og tverrfaglige prosjekter som ser på effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester innenfor familievern, barnevern og krisesentertilbud.

- Det er helt nødvendig med sterk involvering og samarbeid med de offentlige aktørene som tilbyr tjenestene dersom disse prosjektene skal lykkes. Vi har behov for forskning og kunnskap som kan anvendes direkte av beslutningstakere og de som jobber i feltet, sier Simonsen.

Forventer tydelige anbefalinger

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) ønsker å styrke den forskningsbaserte kunnskapen i sektoren. Hun er helt enig med Forskningsrådet i at mer tverssektorielt, aktivt samarbeid mellom forskningsmiljøer, tjenestene og brukerne av forskningen er nødvendig. For å målrette tiltak, tjenester og forebyggende arbeid mot barn, unge og familier, er det nødvendig å kjenne effekten av disse.

- Koronapandemien har vist oss at de mest sårbare iblant oss er særlig utsatt når krisen rammer. Mer kunnskap om hva samfunnet bør gjøre for å hjelpe og beskytte utsatte barn og unge er helt nødvendig. Regjeringen har blant annet satt i gang BarnUnge21-prosessen, som blir et viktig grunnlag for kunnskapsutviklingen på dette feltet fremover. Jeg har forventninger om tydelige anbefalinger fra BarnUnge21-gruppen, sier Røse.

Forskningsrådet leder sekretariatet til BarnUnge21-prosessen, som kan følges på nettsiden barnunge21.no.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.