Vil du bli oppdatert om forskningsetikk?

EU-prosjektet PRO-Ethics skal sette forskningsetikk og deltakelse tydeligere på agendaen. Forskningsrådet deltar som partner i prosjektet, og snart kommer de første resultatene. Nå kan du følge prosjektet i sosiale medier og i nyhetsbrev.

PRO-Ethics nådde opp i hard konkurranse i Horisont 2020 (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon). Målet til prosjektet er å utarbeide et etisk rammeverk for innbyggermedvirkning i forskning og innovasjon.

Dette omfatter eksempelvis åpen forskning, folkeforskning og brukermedvirkning, spesielt nye former for deltakelse.

Innbyggerinvolvering kan gi forskere og utviklere en bedre forståelse av befolkningens behov når de utvikler nye løsninger. Men det er helt nødvendig å tenke på etikken rundt deltakelse: Hvem skal inkluderes og på hvilket stadium i prosessen? Hvordan oppnå relevante og representative resultater, samtidig som en ivaretar deltakerne på en god måte? Dette er fokuset for PRO-Ethics.

Prosjektet ledes fra Østerrike og har femten europeiske partnere, inkludert Forskningsrådet i Norge.

Følg PRO-Ethics på Twitter

Besøk PRO-Ethics nettside

Les mer om prosjektet:  Deltar i EU-prosjekt for å utvikle etiske retningslinjer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.