Støtte til nettverksaktiviteter for bedre samfunnsvitenskapelig forskning

Forskningsrådet lyser ut midler etter evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) med frist 6. mai. Institusjoner med forskergrupper som har fått karakter 4 eller 5 i evalueringen kan søke på vegne av disse gruppene.

I oppfølgingen av evalueringen ønsker Forskningsrådet å støtte sterke forskergrupper og dermed bygge opp under institusjonenes egne satsinger.  Forskerutdanningen kan også tjene på mer koordinering og samarbeid mellom flere fagmiljøer, både innenfor fagene og i tverrfaglige sammenhenger.

– Forskningsrådet vil med støtten bidra til videre faglig utvikling hos sterke forskningsgrupper som har utmerket seg i evalueringen, sier seniorrådgiver Jon Øygarden Flæten i Forskningsrådet.

Nettverksstøtten som lyses ut kan brukes til internasjonaliseringstiltak, som gjesteforskerstipend eller utenlandsstipend, deltagelse i nettverk og konferanser og annet som styrker forskergruppene. Forskningsrådet vil legge vekt på at nettverksaktiviteten skal bygge opp under teoriutvikling og faglig fornyelse, som evalueringen trekker frem som et område med forbedringspotensial.

– Utlysningen legger dessuten særlig vekt på å styrke forskerutdanningen, sånn at vi vil tildele støtte til grupper som tilbyr doktorgradskurs innenfor sitt forskningsfelt, opplyser Flæten.

Forskningsrådet utlyser derfor midler til nettverksaktiviteter for forskergruppene med søknadsfrist 6. mai 2020. Utlysningen blir tilgjengelig på forskningsradet.no i midten av februar.

Om utlysningen:

  • Institusjonene som ble evaluert (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter) som har forskergrupper med høyeste karakterer (4 eller 5) vil kunne sende inn søknad om støtte for 48 måneder fra siste halvår 2020.
  • Det blir satt et tak på hvor mange forskergrupper en institusjon kan søke støtte til ut fra andelen grupper med høyeste karakterer i evalueringen.
  • Forskergrupper som tilbyr nasjonale ph.d.-kurs vil bli prioritert.
  • Utlysningen vil gi nærmere informasjon om målgrupper, beløpsstørrelse og rammer for de ulike tiltak det kan søkes om midler til.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.