Søk oss om støtte for å øke effekten av Horisont-prosjekter

For å øke samfunnseffekten og gi flere i Norge tilgang til kunnskapen som kommer ut av Horisont 2020-prosjekter, lyser Forskningsrådet ut såkalte forsterkningsmidler.  To av de som fikk slike midler i fjor mener ordningen er viktig for å gjøre forskningen bedre kjent i Norge.

Målet med ordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020-prosjekter. Den dekker alle temaområder i Horisont 2020 og er rettet mot norske deltakere i Horisont-prosjekter.

Gjør prosjektet mindre introvert

I fjor lyste Forskningsrådet for første gang ut forsterkningsmidler i en pilotutlysing og ordningen videreføres nå med en ny utlysning med frist 18. november.

Universitetet i Oslo (UiO) deltar i Horisont 2020-prosjektet "Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17 years old", og mottok forsterkningsmidler for prosjektet i fjor.

-  Vi søkte om midler fordi de ville gi oss en unik mulighet til å knytte et stort og komplisert internasjonalt prosjekt til norske forhold, sier Elisabeth Staksrud

-  Vi søkte om midler fordi de ville gi oss en unik mulighet til å knytte et stort og komplisert internasjonalt prosjekt til norske forhold, sier Elisabeth Staksrud som er prosjektleder for UiOs deltakelse i prosjektet.

Hun legger til at man i Horisont-prosjekter ofte ikke får mulighet, tid og rom til å «oversette» hva innsikter betyr i en norsk kontekst og hvilke konsekvenser og muligheter funnene kan gi.

Midlene gjør stor forskjell

- Dette gjelder kanskje særlig de resultater som ikke kommer direkte fra egen forskning, men fra andre prosjektpartnere. Forsterk-midlene gir oss muligheten til å jobbe nettopp med formidlingsaspektet, skape et nasjonalt nettverk for moderprosjektet og tilpasse og formidle forskningsfunn slik at det kommer ulike målgrupper til nytte, sier Staksrud. 

Hun sier at Forsterk midlene er nyttige for å gjøre Horisont-prosjekter mindre «introverte» og åpne dem for bredere publikum og flere nasjonale aktører, både forskere og andre interesserte.

Gyllen anledning til å utvikle formidlingsmetoder
Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen fikk i fjor Forsterk-midler til forskningsformidling for Horisont-prosjektet "Machine Vision in Everyday Life".

- Forsterk-ordningen gir oss en gyllen anledning til å utvikle nye formidlingsmetoder, sier Jill Walker Rettberg.

- Det var en gyllen anledning til å utvikle nye formidlingsmetoder. Forskningen vår handler om hvordan nye teknologier påvirker samfunnet, og om etiske valg folk må ta når nye teknologier skal utvikles eller tas i bruk. Forskningsformidling av dette handler ikke bare om å dele faktaopplysninger. Vi ønsket også å iscenesette situasjoner hvor folk kunne øve seg på etiske avgjørelser, forklarer Rettberg.

Utstilling kommer

- Vi setter opp en utstilling i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen som skal åpne i februar 2021 og vi utvikler laivrollespill, hvor deltagerne får prøve seg i etiske dilemmaer i forbindelse med ny teknologi, opplyser Rettberg.

Hva kan det søkes om?

Forsterk-midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet. De kan ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan  ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter.

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.