Rekordhøy tillit til forskning

Nærmere ni av ti nordmenn sier de har meget stor eller ganske stor tillit til forskning. Folk har også tillit til det forskere formidler om koronakrisen gjennom media.

87 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskning. Det viser Forskningsrådets befolkningsundersøkelse som nettopp er gjennomført. Dette er en økning på syv prosent fra tilsvarende måling i mars og det høyeste tallet som er målt i Forskningsrådets befolkningsundersøkelser.

Folk med utdanning utover videregående skole har gjennomgående større tillit til forskning enn andre. Unntaket er helseforskning hvor tilliten i befolkningen generelt er svært høy.

– Kunnskap og forskning er avgjørende for å finne medisinske løsninger på koronaviruset. Når folk har høy tillit til forskningen stoler også mange på at tiltakene vi setter inn er riktige, og forholder seg til dette. Det bidrar til å redusere smitten og sparer både liv og helse, og det bidrar også til at vi sakte, men sikkert nå kan gjenåpne samfunnet vårt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Selv om landegrensene har blitt stengt under koronapandemien, har forskningen blitt mer åpen. Kunnskap deles nå på tvers av landegrenser og fagmiljøer i jakten på løsninger.

Tidligere administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen

Leger og helsepersonell kommer best ut på spørsmål om hvilken tillit befolkningen har til et utvalg yrkesgrupper som uttaler seg om koronaviruset i norske nyhetsmedier. 92 prosent svarer at de har meget stor eller ganske stor tillit til denne gruppen når de uttaler seg om koronarelaterte spørsmål.

Tilliten til forskere er også høy:

  • 82 prosent av befolkningen har meget stor eller ganske stor tillit når forskere uttaler seg i media.
  • Lavest tillit har journalister med 25 prosent.
  • Når politikere uttaler seg om koronaspørsmål i media, oppgir 53 prosent av de spurte at de har tillit til det som sies.

– Selv om landegrensene har blitt stengt under koronapandemien, har forskningen blitt mer åpen. Kunnskap deles nå på tvers av landegrenser og fagmiljøer i jakten på løsninger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Koronakrisen kan komme til å påvirke hvordan forskning kommuniseres. Den globale pandemien driver også utviklingen av digital kommunikasjon og virtuelle møter, som igjen kan gjøre forskning mer tilgjengelig og viktig for flere mennesker.

– Vi ser at interessen for forskning har økt under koronakrisen, blant annet målt gjennom antall medieoppslag knyttet til forskning på korona. For oss i Forskningsrådet er det også interessant å se at nettavisen forskning.no økte sine lesertall med 60 prosent fra februar til mars, målt i antall sidevisninger, avslutter han.

Det er Kantar som har gjennomført befolkningsundersøkelse på vegne av Forskningsrådet. 1047 nordmenn svarte på undersøkelsen.

Les flere holdningsundersøkelser på våre nettsider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.