Nye muligheter for internasjonal reise- og arrangementsstøtte

Forskningsrådet styrker ordningene med reise- og arrangementsstøtte for å fremme internasjonalt samarbeid med land utenfor Europa.

Formålet med disse ordningene er kunnskapsdeling, formidle  forskningsresultater, vitenskapelig samarbeid samt å fremme næringsrettet FoU-samarbeid.

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid

Ordning for internasjonal reisestøtte er nå åpnet for alle land utenfor EU/EØS og skal fremme næringsrettet FoU-samarbeid. Hensikten med reisene skal være å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale næringsrettede prosjekter.

Ordningens mål er å bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter med land utenfor EU/EØS, for eksempel til Horisont 2020/Horisont Europa.

Se utlysningen.

Bilateral arrangementsstøtte for å utvikle nye prosjekter

I tillegg har vi en ny arrangementsstøtteordning som skal fremme samarbeid med Forskningsrådets prioriterte samarbeidsland utenfor Europa (Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Afrika, Russland og Canada/USA).

Her kan søkerne få støtte til arrangement (møter, seminarer, workshops) som vil bidra til å styrke samarbeid med land utenfor Europa.

Arrangementene må ha til hensikt å utvikle samarbeidsprosjekter, for eksempel til Horisont 2020/Horisont Europa, eller andre multilaterale utlysninger. Det er også mulig å få støtte til arrangementer i Norge, som har disse hensiktene.
Se utlysningen (her må dere bla ned til dere kommer til overskriften Internasjonalisering).

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.