Nye muligheter for internasjonal reise- og arrangementsstøtte

Forskningsrådet styrker ordningene med reise- og arrangementsstøtte for å fremme internasjonalt samarbeid med land utenfor Europa.

Formålet med disse ordningene er kunnskapsdeling, formidle  forskningsresultater, vitenskapelig samarbeid samt å fremme næringsrettet FoU-samarbeid.

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid

Ordning for internasjonal reisestøtte er nå åpnet for alle land utenfor EU/EØS og skal fremme næringsrettet FoU-samarbeid. Hensikten med reisene skal være å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale næringsrettede prosjekter.

Ordningens mål er å bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter med land utenfor EU/EØS, for eksempel til Horisont 2020/Horisont Europa.

Se utlysningen.

Bilateral arrangementsstøtte for å utvikle nye prosjekter

I tillegg har vi en ny arrangementsstøtteordning som skal fremme samarbeid med Forskningsrådets prioriterte samarbeidsland utenfor Europa (Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Afrika, Russland og Canada/USA).

Her kan søkerne få støtte til arrangement (møter, seminarer, workshops) som vil bidra til å styrke samarbeid med land utenfor Europa.

Arrangementene må ha til hensikt å utvikle samarbeidsprosjekter, for eksempel til Horisont 2020/Horisont Europa, eller andre multilaterale utlysninger. Det er også mulig å få støtte til arrangementer i Norge, som har disse hensiktene.
Se utlysningen (her må dere bla ned til dere kommer til overskriften Internasjonalisering).