Pandemiforsker med stort utbytte av Marie Curie-ordningen

Demografen Svenn-Erik Mamelund, OsloMet, har hatt travle dager under koronakrisen. Hans forskningsfelt er Spanskesyken og i en rekke medieoppslag verden over har han analysert koronapandemien i lys av spanskesyken. Som forsker har han hatt stort utbytte av Marie-Curie-ordningen.

- Det var fantastisk å lykkes i et av EUs Excellence-spor, gjennom Marie Curie programmet, sier Svenn-Erik Mamelund. Foto: Sonja Balci, OsloMet

Gjennom Marie Curie-midler (MSCA) har Mamelund fått mulighet til å samarbeide med den amerikanske pandemiforskeren Jessica Dimka. Gjennom ordningen er hun gjesteforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

Dermed har to av verdens fremste eksperter på de samfunnsmessige sidene ved influensapandemien Spanskesyken fått mulighet til å samarbeide.

Oppfordret til å søke

Mamelund ble oppfordret av EU-teamet ved OsloMet om å søke etter en Marie Curie Post-Doc. Dette var i 2018, 100 år etter Spanskesyken, som er hans eget forskningsfelt.

- Kanskje dette bidro til at vi fikk mange gode søknader. Vi fikk 13 søkere fra hele verden, innkalte fire til intervju og gikk til slutt videre med tre av dem. Vi hadde alle tre inne til en workshop i mai 2018 hvor EU-teamet ga tilbakemeldinger på det formelle og administrative og jeg ga faglige tilbakemeldinger, forklarer Mamelund.

Den amerikanske pandemiforskeren Jessica Dimka er gjennom Marie Curie-ordningen gjesteforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Foto: Sonja Balci, OsloMet

- Vi var heldige med været og tok gjestene med på sightseeing i Oslo og ba dem hjem på middag. Vi fikk gode tilbakemeldinger på alle tre søknadene, og to var langt over terskel for å bli vurdert for å få penger. Vi fikk tilslag på en av våre kandidater, og hun fikk 99 av 100 poeng. Det er færre enn 0,5 prosent som får så høy score. Vi var selvfølgelig svært stolte både veiledere, kandidaten selv og OsloMet sitt fantastiske EU-team, sier Mamelund.

Prosjektets tittel er: Disability and Disease during the 1918 Influenza Pandemic: Implications for Preparedness Policies.

Høy status

- Det var fantastisk å lykkes i et av EUs Excellence-spor, gjennom Marie Curie programmet. Det er status å få til dette, for meg, for OsloMet og for Arbeidsforskningsinstituttet. Jeg har også sakte men sikkert begynt å bygge opp et eget forskningsteam som jobber med spørsmål knyttet til historiske influensapandemier og særlig Spanskesyken. Jeg har også nylig fått finansiering for et annet influensaprosjekt PANRISK, som skal studere sosial ulikhet under influensapandemier. Les mer om PANRISK.

Mamelund sier det bare vinn-vinn å være vertskap for Marie Curie Post-doc, men understreker at det også er en del jobb.

- I tillegg til det faglige, skal også mye på plass med bolig og andre administrative ting som bank, telefon, forsikringer, etc. Man må også følge opp sine kandidater i det daglige og sosialt liv generelt i Norge. Men jeg trives godt og er veldig glad for å ha flere å jobbe sammen med på mitt eget fagfelt.

Mamelunds tips

Han oppfordrer fremtidige søkere om å ta kontakt med andre som har lykkes med å skaffe MSCA-kandidater

- Spør om du kan få se deres søknader. Spør også Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter for ERC og MSCA om råd og aktiver ditt lokale EU-team. I tillegg bør du be om kommentarer fra egne kolleger på utkast til søknader som kandidatene jobber med frem til fristen.

- Husk å ha det moro underveis, tenk mest på prosess og mindre på om man faktisk til slutt lykkes. Og om du ikke lykkes, prøv igjen. De som prøver igjen, har større sannsynlighet for å lykkes enn de som prøver for første gang.

Viktige internasjonale kontakter

Mamelund sier det er svært viktig med internasjonale forskningskontakter på hans felt.

- Dette gjelder også internasjonale kontakter blant dem som jobber med å gjøre om forskning til politikk. Pandemier bryr seg ikke om grenser, så det sier seg selv at vi må samarbeide internasjonalt både på det akademiske feltet og det politiske.

Les også: Norske forskere med suksess i europeisk mobilitetsordning

Her noen nylige medieoppslag om epidemier/pandemier med uttalelser fra Mamelund:
Time Magazine
The US Posts
The Wall Street Journal
Dagsavisen
Forskning.no

Kronikker:
Aftenposten
Aftenposten
Dagens Næringsliv

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.