Over 100 millioner til forskningsprosjekter

Ti nye prosjekter får støtte, fire prosjekter får mer støtte i ekstratildelinger fra Forskningsrådet.

Olje- og energidepartementet støtter petroleumsforskning med ca 300 millioner kroner årlig, i all hovedsak gjennom programmene Petromaks 2 og Demo 2000 i Forskningsrådet. På grunn av koronasituasjonen har Stortinget bevilget 50 millioner kroner til førstnevnte og 80 millioner til sistnevnte for å stimulere til økt aktivitet.

Den økte støtten til Petromaks 2 skal gå til prosjekter som reduserer klimagassutslipp og bidrar til å utnytte de norske petroleumsressursene optimalt. Tiltakene til Demo 2000 skal prioritere bærekraftig utvinning av ressursene, herunder kvalifisering av nullutslippsteknologi, og sikre langsiktig konkurransedyktig og fortsatt lønnsomhet i norsk oljenæring.

Ti prosjekter får støtte

Nå får ti godt kvalifiserte prosjekter fra høsten 2019 omgjort sitt avslag til bevilgning. Til sammen får disse prosjektene inntil 104,6 millioner kroner. I tillegg får fire bedrifter økt støtte for å sikre oppstart.

– Petroleumsforskning gir ikke bare store inntekter for staten og samfunnet, det bidrar også til reduserte klimagassutslipp. Vi er i en situasjon som gjør denne støtten viktigere enn noen gang, derfor gjør vi denne ekstratildelingen nå, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Ekstratildelingen bidrar til at nøkkelkompetansen i leverandørindustrien kan brukes til nødvendig teknologiutvikling og innovasjon. Vi tror også det kan være med på å motvirke en konjunkturnedgang i petroleumsvirksomheten og skape nyvinninger innenfor fornybar energi og maritim sektor, sier Bru.

Petroleumsforskning gir viktig bidrag

Tidligere i år kom Rystad Energy med en rapport hvor selskapet analyserte de 4,8 milliarder kronene som er bevilget til petroleumsforskning i perioden mellom 2008 til 2018. Nøkkelfunnene var følgende:

  • Staten får igjen 30 kroner per investerte krone i petroleumsforskning
  • Økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden
  • Kostnadsbesparelser på 18 milliarder, med ytterligere 1200 milliarder i fremtidig potensial
  • Fremtidige CO2-utslippskutt på 540 millioner tonn

– Denne regjeringen satser på petroleumsforskning. Vi ser at det gir teknologiutvikling, som også er viktig med tanke på omstilling, sier Bru.

Kan gi mer fornybar energi

Også Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen mener tildelingene er viktige.

– Petroleumsnæringen har ved tidligere korsveier vist stor evne og vilje til omstilling. Ekstratildelingene til forskning og utvikling vil bidra til å holde hjulene i gang og gi viktige bidrag til utslippsreduksjoner, sier han.

– Leverandørindustrien spiller også en nøkkelrolle i den norske satsingen på fornybar energi. Disse investeringene vil kunne gi grønn konkurransekraft for norsk næringsliv i fremvoksende internasjonale markeder, sier han.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.