Store muligheter for Japan-Norge samarbeid

Vårt nye veikart for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom Japan og Norge viser at det er god fart og mange muligheter for samarbeidet mellom landene. Japan er en viktig partner for Norge innen forskning, høyere utdanning og innovasjon.

Veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Japan og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. Det er laget i samarbeid med DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

Hydrogen peker seg ut

Hydrogen er et godt eksempel på vellykket partnerskap mellom Japan og Norge.

- Her har vi hatt en forskningsdimensjon i bunn og så fått industriaktørene med. Dette er et område hvor landene kan komplementere hverandre på en god måte, og hvor norske FoU-institusjoner og selskaper allerede hadde et samarbeid i utgangspunktet, sier Svein Grandum, teknologi- og forskningsutsending i Tokyo.

Han sier at hydrogen peker seg helt klart ut som et område hvor det er stort potensial for samarbeid også fremover.

Både Japan og Norge er verdensomspennende energinasjoner og investerer betydelig i FoU og kommersialisering av teknologi.  Norge har rike naturressurser og er nettoeksportør av primærenergi, mens Japan er en betydelig importør av fossilt brensel.

I tillegg til hydrogen peker veikartet ut en rekke temaområder hvor det er pågående samarbeid og potensial for mer samarbeid: hav, helse, muliggjørende teknologier, omsorgs- og velferdsteknologi, bærekraftsforskning, miljøvennlig energi, polarforskning, romforskning og samfunnssikkerhet.

Japan satser høyt

Konseptet Society 5.0 er et svar på utfordringene Japan møter i dagens samfunn med en fallende og aldrende populasjon, klimaproblemer, terror og naturkatastrofer. Utviklingen skal i stor grad drives frem av ambisiøse og langsiktige «moonshot»-programmer innen FoU.

Japan lanserte våren 2019 Moonshot-programmet for å promotere banebrytende innovasjoner i møte med samfunnsutfordringene. Budsjett for programmet er 100 milliarder kroner.

Grandum sier at Japan har et tydelig politisk ønske om tettere økonomisk og strategisk samarbeid med EU, og at dette også kjennetegner landets forskningspolitikk.

- Målet er å skape et smartere og bedre samfunn og at man gjennom forskning og innovasjon skal skape løsninger som kan tas i bruk på kort tid.  Målet er også at Moonshot-satsingen skal kobles på EUs missions i Horisont Europa (EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram).

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 10.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.