Nye tall på forskere og vaksine: Nordmenn mener forskerne har levert

Etter lovende vaksinenyheter ser det ut til at nordmenn flest er godt fornøyde med forskernes innsats med å utvikle vaksine og behandling. Stadig færre er skuffet over at forskerne ikke har kommet lenger med å finne en behandling eller vaksine mot koronaviruset, ifølge en meningsmåling utført av Kantar for Forskningsrådet.

Forsker på lab jobber med prøver
Tidligere i høst var det færre som var fornøyde med forskernes innsats for å finne vaksine. Illustrasjonsfoto: Unsplash

- Slik vi leser disse resultatene er 7 av 10 er fornøyde med innsatsen forskerne har gjort for å utvikle vaksiner mot korona. Under 1 av 10 er skuffet, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik

Les flere holdningsundersøkelser på våre nettsider.

– Befolkningen ser ut til å mene at forskerne har levert over forventning. På forskningens vegne er jeg ydmyk og glad, sier Fahlvik.

Etter lovende vaksinenyheter fra Pfizer/BioNTech, Moderna, University of Oxford/AstraZeneca sier nå syv av ti nordmenn seg uenig i påstanden "jeg er skuffet over at forskerne ikke har kommet lenger med å finne en behandling/vaksine mot koronaviruset". Det er et betraktelig hopp opp fra tidligere undersøkelser. Ved tidligere målinger i september og like før vaksinenyhetene i november, svarte under seks av ti at de var fornøyde med forskernes innsats på dette feltet. Det er særlig de med høyere utdanning som er fornøyde med innsatsen som forskerne har gjort.

Syv av ti nordmenn sier seg uenig i påstanden "jeg er skuffet over at forskerne ikke har kommet lenger med å finne en behandling/vaksine mot koronaviruset"

Last ned flere tall fra undersøkelsen (PDF)

Avventende til å la seg vaksinere

I april oppga 72 prosent at de ville la seg selv og sine nærmeste vaksinere når forskerne får klar en vaksine mot korona. I september var andelen på 64 prosent, mens den nå i november er på 67 prosent både før og etter de positive nyhetene om vaksine. Dette viser at selv om man har tillit til forskning og er fornøyd med forskernes innsats, og nordmenn generelt mener at vaksiner er trygge, så er folk fortsatt noe avventende til å la seg vaksinere.

Andre nøkkeltall om holdninger til vaksine og vaksinering:

  • Andelen som oppgir at de har tillit til den jobben forskerne gjør med koronasituasjonen, fortsetter å holde seg høy 87%, opp fra 81% i september.
  • Tilliten til forskning holder også seg på et rekordhøyt nivå, der hele 89 prosent at befolkningen oppgir at de har ganske stor eller meget stor tillit til forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.