Ny norsk-finsk forskningsavtale på ingeniør- og teknologifeltet

En bilateral avtale som skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere på ingeniør- og teknologifeltet er signert av Forskningsrådet og Academy of Finland (AKA). Med dette blir det enda enklere for norske forskere å få tilgang til forskningsfinansiering utenfor Norge.

Organisasjonene skal gjensidig finansiere både den finske og den norske samarbeidspartneren i bilaterale samarbeidsprosjekter. Det betyr at norske forskere som samarbeider med en institusjon i Finland kan motta finansiering fra AKA, samtidig som finske forskere, som søker sammen med en norsk prosjektleder, kan motta finansiering fra Forskningsrådet.

Money Follows Cooperation-ordningen

Avtalen er knyttet til den såkalte "Money Follows Cooperation" ordningen, som sikter på å styrke norske forskningsmiljøer ved å gi dem adgang til samarbeid med de beste utenlandske forskere, samt enkel tilgang til forskningsfinansering utenfor Norge. Forskningsrådet har tidligere inngått tilsvarende avtaler med Sveits, Nederland, Sør-Korea og Japan.

- Med denne nye avtalen med Finland håper vi å legge til rette for at enda flere norske forskere søker finansiering i utlandet, sier Eivind Hovden, avdelingsdirektør i Forskningsrådets avdeling for internasjonalisering.

Spesifikt om avtalen

I Finland blir samtalen implementert som en målrettet utlysning på ingeniør-feltet. Utlysningen har søknadsfrist 1. september 2020. Norsk-finske konsortier skal sende inn søknad som inneholder en felles prosjektplan.

I Norge er finansiering av finsk-norsk samarbeid ikke begrenset til en spesifikk utlysning. Norsk praksis er at utenlandske forskningsinstitusjoner som samarbeider med en norsk prosjektleder i utgangspunktet kan få finansiering fra Forskningsrådet.

Selve avtalen gjelder tre ordinære nasjonale utlysninger:

Det er den norske søkeren som sender inn søknaden til Forskningsrådet. Den finske partnerens rolle og budsjett beskrives i seksjonen om samarbeidspartnere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.