Norske forskere med suksess i europeisk mobilitetsordning

Gjennom EUs rammeprogram, Horisont 2020, gir Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) en unik mulighet for karriereutvikling, mobilitet, og kunnskapsutveksling. Stadig flere norske miljøer har nådd opp i denne ordningen.

MSCA gir tilskudd til alle faser av forskernes karriere, fra doktorgradskandidater til mer erfarne forskere, og oppfordrer til transnasjonal, tverrsektoriell og tverrfaglig mobilitet.

Ordningen gjør det mulig for forskningsinstitusjoner og bedrifter å være vertskap for talentfulle utenlandske forskere og å skape strategiske partnerskap med ledende institusjoner over hele verden. Forsknings- og innovasjonsfelt velges fritt av søkerne (enkeltpersoner og/ eller institusjoner).

Økende interesse og suksess i Norge

Norske forskningsmiljøer har gjort det spesielt godt i ordningen for inngående mobilitet. Det vil si at norske institusjoner søker sammen med en utenlandsk forsker om at vedkommende kan være i Norge i to år.

De siste fem årene har antall norske søknader blitt mer enn tredoblet. Her er noen av de positive trendene fra norske aktører:

• Antallet søknader har økt fra 84 i 2014, til 273 i 2019.
• Antallet innvilgede søknader har økt fra 10 i 2014, til 40 i 2019, altså en firdobling.

Inviterer utenlandske forskere til "Master classes"

- Årsaken til suksessen er at mange norske institusjoner har strukturert arbeidet med MSCA Individual Fellowships (IF) og har arrangert "MSCA IF Master classes". Det vil si at de flyr inn de utenlandske forskerne de ønsker å samarbeide med til en workshop for å skrive søknad sammen med veileder.

Disse er normalt i mai. I år forbereder de nå å gjøre alt digitalt med webinarer, forteller Berit Sundby Avset, som er nasjonal kontaktperson (NCP) for MSCA i Forskningsrådet.

Vil du reise ut?

Forskere i Norge kan også søke om å reise ut gjennom ordningen og da må de søke sammen med en vertsinstitusjon i utlandet. Dersom du er interessert i utgående stipend kan du søke om toppfinansiering fra Forskningsrådet.

- Vi vet ikke hvor mange som søker om å reise ut, bare at det er altfor få. Noe av årsaken er at de økonomiske betingelser er bedre i Norge enn i mange andre land. Og at to-inntekts familier er det vanlige i Norge. Derfor har vi en toppfinansieringsordning for de som reiser ut av Norge. Betingelsen er at de har en doktorgrad fra Norge og at de har oppholdt seg i Norge i fem av de siste åtte årene. Se utlysning om toppfinansiering.

- Har du allerede fått et stipend? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Eller vet du om noen som har det? Send dem lenke til denne saken og be dem kontakte oss, oppfordrer Avset.

Les også: Pandemiforsker med stort utbytte av Marie Curie-ordningen

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.