Samarbeid om havobservasjoner gir forskere nye muligheter

Norge har blitt medlem av et nytt europeisk infrastruktursamarbeid om havobservasjoner. Dette gir forskere og beslutningstakere tilgang til unike data.

Foto: EMSO

The European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO ERIC) er et samarbeid innenfor havobservasjoner med medlemmer fra ni europeiske land. Formålet er å få enda bedre forståelse av den viktige rollen havet spiller i det større jordsystemet.

Data av høy kvalitet vil gjøres tilgjengelig i nær sanntid og vil kunne bidra til å forbedre modeller og prognoser. Gjennom dette samarbeidet, skal man investere i oppgradering av eksisterende infrastrukturer, etablere ny infrastruktur og bidra til nasjonal koordinering.

Norge er en stor havnasjon og at det derfor er viktig at vi bidrar inn i det europeiske samarbeidet.

Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet

Gir muligheter for nyskapende forskning

- Deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid som dette gir norske forskere tilgang til forskningsinfrastrukturer og mulighet for å delta i nyskapende og ressurskrevende forskning som det ville være umulig å oppnå med nasjonale midler alene, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.       

Hun legger til at dette også  kan bidra til å styrke norske aktørers sjanse til å lykkes i havrelaterte utlysninger i Horisont Europa, sier Danielsen.

- Norge er en stor havnasjon og at det derfor er viktig at vi bidrar inn i det europeiske samarbeidet, sier Danielsen.

Data blir lettere tilgjengelig

- EMSO har observatorier i Atlanterhavet, Stillehavet og Svartehavet. Når Norge går inn i samarbeidet tar vi en nøkkelrolle i å bedre observasjonstettheten i de nordiske havområdene. Disse områdene har en viktig rolle i klimasystemet og i den globale havsirkulasjonen, forklarer Danielsen.

Deltagelsen i EMSO og de nasjonale investeringene vil fremme den nasjonale og internasjonale marine observasjonsevnen og føre til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gjennom samarbeidet vil alle data gjøres tilgjengelig til en stor og mangfoldig gruppe brukere, fra forskere til institusjoner og beslutningstakere.

Fakta om Norges deltakelse

Det er prosjektet NorEMSO, ledet av Ilker Fer ved Universitetet i Bergen (UiB) og som fikk støtte av Forskningsrådet i 2020, som vil utgjøre det norske bidraget til EMSO.

Sammen med UiB, vil Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinsititutt, Meteorologisk institutt, NORCE og UiT Norges arktiske universitet utgjøre det nasjonale nettverket.

Norge ble tatt opp medlem av EMSO ERIC fra 1. januar 2021. Det er Klima-og miljødepartementet som har meldt Norge inn i EMSO ERIC på anbefaling fra Forskningsrådet og etter søknad fra UiB.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 07.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.