Store muligheter for samarbeid med Sør-Korea

Det nye veikartet for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom Sør-Korea og Norge viser at det er stort potensial for mer samarbeid mellom landene. Det eksisterer en rekke muligheter for norske miljøer som ønsker å søke om midler sammen med koreanske forskere.

Nå lyses det ut midler spesifikt til samarbeidsprosjekter mellom Sør-Korea og Norge innen fornybar energi.

Utlysning innen vindenergi, energilagringssystemer og hydrogen

Forskningsrådet signerte i 2019 en avtale med KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning), som åpner for gjensidig finansiering av bilaterale samarbeidsprosjekter innen en rekke energirelaterte områder.

KETEP har lansert en utlysning for samarbeidsprosjekter mellom Sør-Korea og Norge innen vindenergi, energilagringssystemer og hydrogenteknologi med søknadsfrist 6 oktober 2020.

Prosjektene skal ha en varighet på opptil 36 måneder og må være bilaterale, dvs. minst en norsk og en koreansk aktør må søke sammen. Både forskningsorganisasjoner, institutter og bedrifter kan få støtte. KETEP vil dekke kostnader knyttet til personell og utstyr samt indirekte kostnader.

Totalbudsjettet for prosjekter mellom Sør-Korea og Norge,  finansiert av KETEP er på 1,3 millioner USD fordelt på tre år.

Utlysningen finnes kun på koreansk. Det anbefales derfor å få hjelp fra en koreansk samarbeidspartner for å sette seg inn i utlysningsdetaljer og søknadskrav.

Søk om midler innen energiforskning fra Sør-Koreas forskningsråd

Avtalen og utlysningen er en del av ordningen med Money Follows Cooperation (MFC-avtale), som gjør at norske og koreanske forskere kan søke i hverandres, nasjonale utlysninger på noen spesifikke områder.

Tildeling av midler skjer etter konkurranse, og prosjektene blir gjennomført i samsvar med det aktuelle forskningsrådets regler og rutiner.

Store markedsmuligheter og sterke forskningsmiljøer

Som vår nest største handelspartner i Asia, og Norges femte største marked, byr Sør-Korea på markedsmuligheter innen maritim og marin sektor, fornybar energi/hydrogen, helse og helseteknologi og smarte samfunn.

Landet er et av de landene i verden som investerer størst andel av BNP i forskning og innovasjon og anses av flere internasjonale rankinger som et av verdens aller mest innovative land.

Sør-Kore representerer derfor spennende forskning-, innovasjons- og markedsmuligheter og kan tilby internasjonale toppmiljøer innenfor bl.a. digitale teknologier, maritim sektor og fornybar energi.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.