Søk midler i andre lands forskningsråd

Forskere fra Norge kan søke om midler i forskningsrådene i Sveits, Nederland, Sør-Korea og Japan, dersom de deltar i prosjekter som ledes av forskere fra det aktuelle landet.  

Forskningsrådet har inngått såkalte "Money Follows Cooperation"-avtaler med de fire aktuelle landene. Forskere fra Norge kan søke om midler dersom de inngår et samarbeid med en hovedsøker fra det aktuelle landet.

Tildeling av midler skjer etter konkurranse, og prosjektene blir gjennomført i samsvar med det aktuelle forskningsrådets regler og rutiner.

Forskere fra de fire aktuelle landene kan også søke Forskningsrådet sammen med en norsk hovedsøker.

Land med sterke forskningsmiljøer

- Dette er en gylden mulighet for norske søkere (inklusive bedrifter) som vil utvide horisonten sin ut over Norge.  Vi samarbeider med disse fire landene fordi dette er land med sterke forskningsmiljøer, og hvor forskningsrådene har en positiv holdning til gjensidig åpning av nasjonale utlysninger, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet. 

Danielsen understreker at denne form for samarbeid bidrar til økt kvalitet i norsk forskning, men selvsagt også til å løse samfunnsutfordringer og til muligheter for norsk næringsliv internasjonalt.

 

Her fra signering av avtalen med Sør Korea i 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 12.15 CET

Til utlysningene med søknadsfrist 2. februar betjener vi vakttelefonen 
+47 22 03 72 00 på følgende tidspunkter: torsdag 27. januar, fredag 28. januar, mandag 31. januar og tirsdag 1. februar (alle dager kl. 08.00–15.45) og onsdag 2. februar kl. 08.00–13.00.