Millionstøtte til utslippsfri havgående transport

Tre prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye utslippsfrie havgående transportløsninger.

Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)

De tre prosjektene som får støtte til utvikling er henholdsvis et skip som skal transportere og bruke ammoniakk som drivstoff, og to utslippsfrie fartøy for persontrafikk og last.

Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Innovative løsninger

Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

-  Årets tildelinger viser at norsk maritim næring virkelig er i tet når det gjelder å utvikle utslippsfrie løsninger med stort eksportpotensial. Dette er nok et flott eksempel på hvordan vi skaper ny grønn næring og vekst i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø.

-  Denne tildelingen er et godt eksempel på den ledende teknologiske kompetansen som ligger i norsk maritim næring. Dette er tre nyskapende prosjekter som vil bidra til å omstille maritim industri og sørge for mindre utslipp både i Norge og internasjonalt. Jeg er glad for at regjeringens satsing på hydrogen bidrar å støtte slike prosjekter. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som fører til konkrete resultater, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Grønn skipsfart er et område regjeringen satser sterkt på, og hvor Norge har en ledende posisjon. Det gir oss både utslippskutt og norske arbeidsplasser. Vi må legge til rette for mer nullutslippsdrivstoff for å få nødvendig omstilling i skipsfarten. Prosjektene som nå får støtte gjennom Pilot-E vil gi viktige bidrag til å utvikle hydrogen og ammoniakk som alternative nullutslippsdrivstoff for ulike fartøykategorier, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Fra forskning til fullskala

Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å raskere få fulgt opp og realisert gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den femte i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 60 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold.

Det er i denne runden besluttet å gi støtte til tre prosjekter, mens ytterligere noen prosjekter er til vurdering for mulig tildeling i en runde to januar 2021.

Prosjektene som i denne runden får støtte gjennom Pilot-E

Grieg Edge AS, Bergen med prosjektpartner Wärtsilä Norway AS
Tildeles totalt 46,3 millioner kroner (15,3 millioner kroner fra Forskningsrådet og 31 millioner kroner fra Innovasjon Norge) til utvikling, bygging og sjøsetting av et ammoniakkfraktskip.

Skipet skal både frakte grønn ammoniakk til sluttkunder og benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og demonstrere ammoniakkdreven forbrenningsmotor, en innovativ løsning for skip-til-skip bunkring av ammoniakken, samt et drivstoffeffektivt skipsdesign.

Flakk International AS, Ålesund
Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er i samarbeide med Brødrene Aa i Hyen å utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for kombinert passasjerer og biltransport. Pågående PILOT-E prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub vil sikre leveranser av grønt hydrogen.

Felleskjøpet Agri SA, Lillestrøm
Tildeles 12,3 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å realisere en 20 års transportkontrakt med nullutslipps-operasjon, som kombinerer Felleskjøpet og HeidelbergCement sine fraktbehov mellom Vestlandet og Østlandet, til konkurransedyktige tonn-rater.

Sluttbrukeren kan søke Enova-støtte til merkostnadene ved realisering av den klimavennlige investeringen når kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig avklart.

Ta kontakt

Pilot-E
Trond Moengen, programsekretær for Pilot-E, tlf.: 952 73 220trond.moengen@energidata.no

Grieg Edge AS
Sveinung Tvedt, Communications Manager, tlf.: 920 85 926sveinung.tvedt@griegstar.com

Wärtsilä, Norway
Jane C. S. Jünger, Communication & Marketing Manager, tlf. 534 22 500, 412 55 893jane.junger@wartsila.com

Flakk International AS
Knut Flakk, Styreleder, tlf.: 997 46 000knut@flakk.no

Felleskjøpet AS
Per-Kenneth Øye, Logistikksjef, tlf: 916 54 815Per-Kenneth.Oye@felleskjopet.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.