Lyst å delta i ett av 45 nye internasjonale forskernettverk?

Norske forskere og bedrifter kan nå søke om å bli med i 45 nye COST-nettverk som starter våren 2020. Forskningsrådets erfaring er at de som er med i et slikt nettverk, har bedre sjanser for å lykkes i EUs Horisont 2020.

Nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology (COST)skal bane vei for ny viten innen utvalgte områder. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger ("actions") som COST har godkjent etter en årlig søknadsfrist.

COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder. Du vil kunne søke om å opprette et nettverk, eller finne et nettverk å delta i, uansett hvilken disiplin du jobber innenfor.

Trude Dypvik er kontaktperson for COST i Forskningsrådet
– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder, sier Trude Dypvik i Forskningsrådet. Du kan kontakte henne hvis du er interessert i å delta. Mange norske deltagere erfarer at deltagelse fører til større internasjonalt nettverk, mer forskningssamarbeid og søknader til Horisont 2020.

Deltagelse fører til viktig samarbeid

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning, som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold.

Det er avgjørende å være med i COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020, mener flere norske deltakere Forskningsrådet har vært i kontakt med. Nettverkene fører i mange tilfeller til én eller flere prosjektsøknader til Horisont 2020.

– Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

Ta kontakt dersom du vil delta

Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted. Ta kontakt med oss i Forskningsrådet så snart som mulig og før 24. april for å bli med. Etter denne datoen vil søknader behandles fortløpende.

Forskningsrådet vil be de som er interessert i delta om å sende en kort søknad etter en nærmere angitt mal, sammen med sin CV. Dette gjelder også de som har vært "secondary proposers" i søknadsprosessen. Vi oppfordrer til at det dannes nasjonale nettverk knyttet til COST-nettverkene, for at informasjon om arbeidet skal nå ut til flest mulig, og for at også andre norske forskere enn de som er med i "management comittee" skal kunne få mulighet til å bli med i arbeidsgrupper, eller delta i andre av nettverkets aktiviteter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.