Kjenner du en forskerspire?

Kjenner du noen som kunne tenke seg i å delta i en forskningskonkurranse for ungdom? Den nye digitale hverdagen og nye krav til læreplaner i skolen forventer mer kritisk tenkning og forskningsbasert kunnskap. Konkurransen Unge forskere er et verktøy for å øke kompetansen på dette området.

- Vi vet at samfunnet skal gjennom store omveltninger. Vi vet også at det er dagens tenåringer som skal leve med konsekvensene, på godt og vondt. Forskningsbasert kunnskap, kritisk tenkning og evne til refleksjon er avgjørende for at vi lykkes med endringene.

Alle finalistene med diplomer og konfetti under prisutdeling i Unge forskere 2018. (Foto: Thomas Keilman)
Denne gjengen var vinnerne i Konkurransen Unge forskere 2018. Kjenner du noen som kunne tenke seg å delta? Få dem til å melde seg på innen 15. januar.

Dette sa John-Arne Røttingen, Forskningsrådets administrerende direktør, da han i april delte ut prisene i Konkurransen Unge forskere 2020. Konkurransen åpen for skoleelever mellom 13 og 19 år. Den omfatter alle fag, og finalistene kan vinne pengepriser og deltakelse i internasjonale konkurranser. Elevene melder seg på selv, men det er alltid en fordel å snakke med en lærer underveis i prosjektet.

Krav til kritisk tenkning og forskningsbasert kunnskap

- Å delta i Konkurransen Unge Forskere gir en verdifull erfaring i forskningsmetodikk og kildekritikk, to momenter som er sentrale i de nye læreplanene som ble innført i høst, sier Anne Riiser, prosjektleder for konkurransen.

Fra i høst ble det innført nye læreplaner i skolen. Disse stiller krav til mer oppmerksomhet rundt kritisk tenkning, og fakta- og forskningsbasert kunnskap.

En undersøkelse tidligere i høst viste at norske 15-åringer sliter med kildekritikk. De vet lite om hvordan de kan undersøke hvilke kilder er til å stole på, og flertallet gjør ingen vurderinger av teksters troverdighet, eller begrunner sine synspunkter. Konkurransen Unge forskere kan være et verktøy for lærere og en motivasjon for elevene i utviklingen av økt kompetanse på dette området.

Nye frister for påmelding og innlevering

Påmeldingsfrist er 15. januar 2021 og frist for innlevering av prosjekter er 1. februar, det vil si to uker tidligere enn før. Dette gir juryen enda bedre tid til å gjøre en grundig vurdering av alle innsendte bidrag.

Har du barn eller kjenner noen som kunne ha glede av å delta? Mer informasjon om konkurransen og påmelding finner du her:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.