Klimabarometer: Ni av ti har tillit til forskning på klimaendringer

Ni av ti nordmenn har tillit til forskning for å løse klimautfordringene. Samtidig er klimaendringer på topp blant 14 temaer som folk anser for å være de største utfordringene Norge står overfor. Det viser Klimabarometeret 2020 som spør om befolkningens holdning til klima- og miljøspørsmål.

En isbre som kalver. Foto: Noaa/Unsplash
Klimabarometeret er en undersøkelse om befolkningens holdning til klima og klimapolitikk. Forskningsrådet er en av seks organisasjoner bak undersøkelsen. Foto: Unsplash/NOAA

– Hvis vi hadde håndtert klimautfordringene med samme intensitet og hast som COVID-19, ville utslippsmålene vært nådd lenge før 2030, sier Forskningsrådets områdedirektør for bærekraft og grønt skifte, Fridtjof Unander, som deltok under lanseringen av rapporten 10. november.

Forskningsrådet er en av seks organisasjoner og foretak bak Klimabarometer-undersøkelsen, som Kantar gjennomfører.

Se lanseringen av Klimabarometeret 10. november kl. 9-11

– Historisk mulighet

– Forskning som gir oss ny kunnskap og innovasjon er helt avgjørende for å løse store de store samfunnsutfordringene, som krisen vi står oppe i nå – og den som ligger foran oss. COVID-19 har vist oss at vi må basere viktige beslutninger i samfunnet på vitenskap og forskning – det samme gjelder for klimakrisen, påpeker Unander.

– Nå står verden overfor en stor oppgave med å gjenoppbygge økonomien – da må vi utnytte muligheten til å skape vekst gjennom å utvikle og implementere klimaløsninger. Forskning og innovasjon er avgjørende for å lykkes med dette, derfor er det så gledelig å se fra denne undersøkelsen at tilliten til, og oppslutningen om, klimaforskningen er så sterk i Norge, sier han.

– Nå har vi en historisk mulighet til å skape vekst som samtidig bidrar til at vi når klimamålene, sier Unander.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.