Inviterer hele landet til hjernedialog

– Vi i Forskningsrådet vil satse enda mer på hjerneforskning, og samtidig sørge for at flere forstår mer av hjernen. Derfor oppfordrer jeg alle til å delta på årets Forskningsdager hvor 'hjernen' er hovedtema, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

– Norge investerer mye i hjerneforskning og vi har lenge hatt ledende forskningsmiljøer innen blant annet nevrobiologi, nervesykdommer og mental helse, forklarer Røttingen.

-Selv om vi vet mye, trenger vi mer kunnskap om den friske hjernen for å kunne forebygge og behandle sykdommer, sier John-Arne Røttingen. Fra Hjernerådets arrangement "Et sjakktrekk for hjernen".

Forskningsrådet investerer både i grunnleggende forskning for å kunne forstå alle milliardene av hjerneceller og koblingene mellom disse, men også i forskning som kan bidra til å forebygge og behandle hjernesykdommer.

–Hjernen vår er en komplisert struktur, som består av milliarder av nerveceller. I samspillet mellom disse oppstår det som er menneskelig. Selv om vi vet mye, trenger vi mer kunnskap om den friske hjernen for å kunne forebygge og behandle sykdommer.

Røttingen understreker at hjerneforskning og hjernehelse handler om både psyke og soma, både mental og fysisk helse, og at dette henger tett sammen.

– Under Forskningsdagene inviterer vi hele landet til dialog om mange av disse spørsmålene.