Fire norske forskere til International Arctic Science Committee

Vi har nå utnevnt nye norske representanter til arbeidsgruppene i International Arctic Science Committee.

Isflak på vann - sommerlandskap på Svalbard
Foto: Shutterstock av Risto Raunio

Vi har utnevnt fire nye representanter til arbeidsgruppene i International Arctic Science Committee (IASC).

Norge har to representanter i hver av de fem gruppene. De fire nye er:

  • Geir Moholt, Polarinstituttet, til krysofæregruppen
  • Grace Sheperd, UiO, til marin gruppe
  • Maiken Bjørkan, Nordlandsforskning, til samfunn- og humanioragruppen
  • Malte Müller, Meteorologisk Institutt, til atmosfæregruppen

De tre første er utnevnt fra januar 2021, mens utnevelsen til atmosfæregruppen gjelder fra januar 2022.

Fristen for å sende inn forslag har gått ut

Forskningsrådet søkte nye representanter til arbeidsgruppene marin, kryosfære og samfunn og humaniora i den internasjonale arktiske forskningskomiteen (International Arctic Science Committee, IASC) fra januar 2021, samt en representant til arbeidsgruppen atmosfære fra januar 2022.

Forskningsrådet ba om forslag til aktuelle kandidater som kunne delta i disse arbeidsgruppene. Vi så etter motiverte kandidater fra norske forskningsinstitusjoner som deltar aktivt i arktisk forskning. Det var også åpent for å nominere seg selv.

Les fullstendig utlysningstekst på engelsk.

Her kan du sende inn nominasjoner (på engelsk)

Fristen for å sende inn var 15. oktober 2020.

Om arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene skal bistå IASC i gjennomføringen av komiteens oppdrag. Gruppenes viktigste funksjoner er å oppmuntre og støtte vitenskapelige internasjonale programmer, identifisere områder hvor det mangler kunnskap, oppmuntre til deling av data mm. Du kan lese mer om oppgavene her

Representantene bør delta aktivt på arbeidsgruppemøtene, normalt ett årlig, fysisk møte i forbindelse med Arctic Science Summit Week (ASSW), delta aktivt i digital kommunikasjon, og etablere et uformelt vitenskapelig nettverk innen arbeidsgruppens fagområde. Representanten skal skrive en kort sammendragsrapport til Forskningsrådet fra møtene. Forskningsrådet vil arrangere ett årlig nasjonalt koordinasjonsmøte (vanligvis i forbindelse med ASSW).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.