Internasjonalt samarbeid ga nytt verktøy for scenarier for naturmangfold

Takket være godt internasjonalt samarbeid lanseres en ny håndbok for bruk av scenarier for naturmangfold. Forskningsrådet har vært med i arbeidsgruppen som, i regi av BiodivERsA og Belmont Forum, har utviklet håndboken, med god hjelp fra forskere og andre eksperter på scenarier for naturmangfold.

Håndboken presenterer ulike typer scenarier, hvordan de kan brukes, fallgruver som bør unngås og tips om hvordan kommunisere usikkerhet. Den inneholder også eksempler på hvordan scenarier er blitt utviklet sammen med brukere og senere tatt i bruk. De som ønsker å lese mer om temaet vil også finne mange nyttige referanser.

Langtidsplanlegging er ingen enkel sak. Ingen kan vite hva som vil skje i årene som kommer. Likevel må beslutningstakere gjøre prioriteringer nå som får konsekvenser i lang tid fremover. Den nye håndboken gjør det mulig å gjør det på kunnskapsbasert vis.

− Poenget med boken er å senke terskelen for å ta kunnskapsbaserte scenarier i bruk for de som har den vanskelige oppgaven det er å skulle planlegge for fremtiden. Håndboken er dessuten nyttig lesning for alle som er interesserte i å lære om scenarier for naturmangfold, hvordan utvikle scenarier sammen med brukere og hvordan de kan bli brukt i politikk- og næringsutvikling, sier Mari Solerød, spesialrådgiver i Forskningsrådet.

Håndboken er et produkt knyttet til BiodivERsA og Belmont Forum sin samarbeidsutlysning "Scenarios of biodiversity and ecosystem services". Utlysningen har støtte fra EUs rammeprogram for forskning - Horisont 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.