Helseforskning: Vekt på samarbeid i årets utlysninger

I år lyser Forskningsrådet ut brorparten av de øremerkede midlene til helseforskning i høst som Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (KSP). Søknadsfristen er 2. september.

– I årets utlysninger ønsker vi i enda større grad å stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren, som kommuner, bedrifter, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner. Dette gjør vi for å løfte forskningens kvalitet og relevans. Prosjekter som blir innvilget vil ligge i eller nær forskningsfronten og vi håper i tillegg at mange har med internasjonale partnere, sier Ole Johan Borge, avdelingsdirektør for helse i Forskningsrådet.

Utlysninger av KSP med søknadsfrist 2.09.20

  • 150 millioner til forskning på folkehelse, behandling og tjenester i kommunene
  • 50 millioner til forskning på kvinners helse- og kjønnsperspektiver
  • 50 millioner til forskning på antibiotikaresistens (Én helse-perspektiv)
  • 35 millioner til forskning på oral helse, multimorbiditet og pasientsikkerhet

Alle helseprogrammene i Forskningsrådet utlyses enten som KSP eller Forskerprosjekt for fornyelse (FP).

Utlysningen av FP favner alle fag og forskningsområder uten tematiske føringer. Forskningsrådet tar imot søknader om støtte både til anvendt og grunnleggende forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.