Havforskningstiåret og Norge

Hva skal norsk innsats under FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling være? En nasjonal ekspertgruppe foreslår en satsing på ti områder. Hva mener du? Er du enig i forslaget? Vi ønsker innspill fra forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner, forvaltning og andre havinteresserte.

Havforskningstiåret er en unik mulighet for å øke kunnskapen om havet og sørge for kunnskapsbaserte beslutninger i poltikk og næringsliv.

Ekspertgruppe foreslår

Forskningsrådets havsekretariat har fått i oppgave å planlegge og følge opp norsk innsats under havforskningstiåret og å fremme forslag om satsinger og prioriteringer. For å få fram et satsingsforslag flest mulig i hav-Norge ønsker å realisere, har havsekretariatet bedt en ekspertgruppe komme med forslag. Ekspertgruppa ledes av Peter Haugan fra Havforskningsinstituttet og består av representanter fra forskning, næringsliv og frivillig organisasjon (se faktaboks).
 
Ekspertgruppa forslår satsing på følgende ti områder:
  1. Samspill mellom klima og miljø
  2. Helhetlig havforvaltning
  3. Sunn sjømat til alle
  4. Fornybar energi fra havet
  5. Miljøvennlig maritim transport
  6. Et hav av data
  7. Hvem skal eie havet?
  8. Arktis fullt og helt, ikke stykkevis og delt
  9. Global havøkonomi og bistand
  10. Alle kan hav!

Ønsker innspill

– Vi håper at et samlet hav-Norge vil gjøre en innsats under tiåret. Vi håper derfor også at så mange som mulig nå benytter sjansen til å gi innspill, slik at det blir en satsing hele hav-Norge ønsker å være med på, sier Christina Abildgaard, direktør for hav- og polaravdelingen i Forskningsrådet.

Det er ønskelig med innspill fra forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner, forvaltning og alle andre havinteresserte. Det er åpent for innspill fram til 9. juni.

– Kompetansen i ekspertgruppa er bred, men vi har ikke like mye kunnskap på alle områder og ønsker oss gode innspill nå for å kunne sette sammen den beste mulige satsingen som kan bringe oss nærmere målene for Havforskningstiåret, sier ekspertgruppas leder Peter Haugan.
 
Havforskningstiåret handler både om hva hver nasjon kan gjøre for å fylle kunnskapshull og sørge for at kunnskap tas i bruk i politikk og næringsliv, og hvilke bidrag vi kan gi globalt.
 

Gi innspill

Gi dine innspill på satsingsforslaget fram til 9. juni.
 
Etter at innspillene har kommet inn, vil ekspertgruppa vurdere innkomne innspill og justere satsingsforslaget. Det ferdige satsingsforslaget skal kunne brukes av departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning, frivillig sektor og andre i sine planer, satsinger og strategier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.