Havforskningstiåret, forslag til nasjonal satsing

Når FNs havforskningstiår starter i 2021, har Norge allerede en plan for hvilke områder vi bør satse på. Ei ekspertgruppe lanserte i oktober 2020 en plan for satsing på ti områder.

De ti områdene er:

 1. Samspill mellom klima og miljø
 2. Helhetlig havforvaltning
 3. Sunn og trygg sjømat til alle
 4. Fornybar energi fra havet
 5. Miljøvennlig maritim transport
 6. Et hav av data
 7. Hvem skal eie havet?
 8. Arktis fullt og helt, ikke stykkevis og delt
 9. Global havøkonomi og bistand
 10. Alle kan hav!

− Havforskningstiåret legger opp til forskning for å finne løsninger, ikke bare beskrive problemer. Gjennom samarbeid mellom fagområder og sektorer i forskningen forventes store framskritt. De ti områdene vi har valgt er områder som er ekstra viktige for Norge og for noen av områdene kan norsk kompetanse ha stor betydning internasjonalt, sier ekspertgruppas leder Peter Haugan.

− Vi tror at tiåret kan gjøre en stor forskjell, ikke bare for havet, men for verden som helhet. For verden som helhet trenger et velfungerende hav, sier Haugan.

Les: Havforskningstiåret

Ekspertgruppa

Ekspertgruppa har bestått av:

 • Peter Haugan (leder), Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen
 • Arne Fredheim, SINTEF Ocean og NTNU
 • Stål Heggelund, Norsk Industri
 • Fredrik Myhre, WWF
 • Linda Nøstbakken, Norges Handelshøyskole
 • Magnar Pedersen, Nofima
 • Marit Reigstad, UiT Norges arktiske universitet og prosjektleder for Arven etter Nansen
 • Elana Wilson Rowe, NUPI og Nord universitet

Forskningsrådets havsekretariat har i oppgave å koordinere og følge opp norsk innsats i havforskningstiåret.

− Vi håper at norske miljøer ønsker å ta del i havforskningstiåret og dermed ville vi også ha en inkluderende prosess, for hva vi skal satse på fra norsk side. Ekspertgruppen representerer ulike deler av norske havmiljøer og sammen med en innspillsrunde som var åpen for alle, har vi fått et forslag vi håper et samlet hav-Norge kan stå bak, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. 

− Forskningsrådet ønsker en kraftfull satsing med økt finansiering. Vi vil bruke satsingsforslaget i våre budsjettforslag til regjeringen, vi vil også bruke det som grunnlag for prioriteringer av forskningsinnsats. Vi håper at også forskningsmiljøene, næringsliv, departementer og frivillige organisasjoner vil gjøre det, sier Røttingen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.