Har du en kandidat til formidlingsprisen?

Kjenner du en norsk forsker som formidler så godt at publikum jubler? I så fall vil vi gjerne at du foreslår vedkommende til Forskningsrådets formidlingspris for 2020 innen 30. juni.

En utfordring for forskningens plass i samfunnsutviklingen er strømninger i retning av økt skepsis til forskning og kunnskap, spredning av kvasivitenskap og forfalskning av fakta. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet, entusiastisk og tydelig formidlingsarbeid.

Nå vil Forskningsrådet finne fram til de beste kandidatene til årets formidlingspris. Prisen skal gå til en forsker som har utmerket seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet fra sitt eget fagfelt. Alle typer formidling i alle typer medium, og både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlingen skal være publikumsrettet.

I 2019 vant Audun Rikardsen fra UiT prisen.

Prisen er på hele 500.000 kroner. Meld inn kandidaten din her innen 30. juni 2020

Juryen for formidlingsprisen består av:

  • Hanne Karde (Kommunikasjonssjef UiT)
  • Henrik Svensen, (seniorforsker, Universitetet i Oslo)
  • Marit Simonsen (redaktør, Store norske leksikon)
  • Knut Olav Åmås (direktør i stiftelsen Fritt Ord)
  • Astrid Bjerkås (kommunikasjonsrådgiver, Veterinærsinstituttet
  • Marit Møllhausen (rådgiver, Forskningsrådet)

Prisen deles ut under åpningen av Forskningsdagene 2020 i september.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.