Grønn omstilling vil prege Horisont Europa

EU-kommisjonen har lansert en ambisiøs satsing på Grønn omstilling (Green Deal). Målet er at EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050. Satsingen vil også prege utformingen av Horisont Europa.

Forslaget til veikart for en europeisk "Grønn omstilling" fikk bred tilslutning i EU-parlamentet 15. januar. Veikartet beskriver hvordan EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050, i tråd med målene i Parisavtalen.

Kommisjonen legger mye prestisje i dette arbeidet og føringene vil i stor grad prege EUs politikk, inkludert forsknings- og innovasjonspolitikken. Satsingen vil innebære omfattende omstillinger på områder som klima, energi, transport, sirkulær økonomi, pengepolitikk, forskning og innovasjon.

Vil påvirke Horisont Europa

EU-kommisjonen har tydelig signalisert at Grønn omstilling i stor grad vil påvirke de kommende utlysningene i neste rammeprogram, Horisont Europa.
Horisont Europa er ikke ferdig forhandlet ennå, men det er tydelig at målene i Grønn omstilling vil påvirke en rekke forsknings- og innovasjonsområder som transport, energi, klima, biodiversitet, digitalisering m.m.

Fire av Horisont Europas «missions» retter seg direkte eller indirekte mot klima og miljø, og det vil bli en sterk satsing på klimavennlig teknologi.
Det er signalisert at det vil allokeres ekstra midler (1 mrd euro) i en ekstrautlysning i Horisont 2020 rettet mot Grønn omstilling. Detaljer rundt denne utlysingen forventes å bli klare i løpet av våren/sommeren.

- Her blir det store muligheter for samarbeidsprosjekter mellom næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøene. En prosjektform Norge har stor erfaring med gjennom Forskningsrådets instrumenter og der vi har sett Norge lykkes bra i Horisont Europa. Husk å søk hjelp hos våre kontaktpersoner på feltet (NCPene) sier områdedirektør Kristin Danielsen.

Bærekraftig økonomisk vekst

Ifølge EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, skal Grønn omstilling kutte utslipp, men samtidig være en strategi for en bærekraftig økonomisk vekst. Det er også en målsetning om at et klimanøytralt EU innen 2050 skal lovfestes i europeisk lov.
Økonomisk svakere områder av Europa skal sikres gjennom den såkalte Just Transition Mechanism.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.