Fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet utnevnt fra 1. desember 2020

John-Arne Røttingen fratrer 1. desember sin stilling som administrerende direktør i Forskningsrådet. For perioden fra 1. desember frem til en ny direktør er på plass, har styret utnevnt en fungerende administrerende direktør; Områdedirektør - Næringsutvikling og nyskaping, Anne Kjersti Fahlvik, til å lede Forskningsrådet.

Forskningsrådets ledelse i møte
Styret har utnevnt områdedirektør - Næringsutvikling og nyskaping, Anne Kjersti Fahlvik til fungerende administrerende direktør. Foto: Sverre Chr. Jarild​

Anne Kjersti Fahlvik har nesten 15-års fartstid fra Forskningsrådet, og har de siste årene vært områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping og tidligere ledet divisjonene Innovasjon og Store satsinger.

– Anne Kjersti er sentral i flere viktige prosesser. Blant annet var hun svært sentral utvikling av porteføljemetodikken, og nå sist i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette gjorde at vi mener hun kan ivareta ledelsen av Forskningsrådet i denne overgangsperioden på en god måte. Hun er en anerkjent leder som sammen med resten av hovedledelsen vil kunne videreføre arbeidet som er igangsatt både internt og eksternt inntil ny administrerende tiltrer, sier styreleder Hilde Tonne.

Videre prosess

Umiddelbart etter at det ble kjent at Røttingen ble utnevnt til global helseambassadør i Utenriksdepartementet satt Forskningsrådets styre ned et styreutvalg som skal lede prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør. Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra akademia, instituttsektoren og næringslivet. Det ledes av styreleder Hilde Tonne, sammen med Mette Halskov Hansen, Eli Aamot og Eimund Nygaard.

Styreutvalget er nå i ferd med å sluttføre valg av rekrutteringsbyrå etter en offentlig anskaffelsesprosess. – Det er lagt vekt på å få inn et byrå som har erfaring fra offentlig sektor, og som i tillegg har solid erfaring fra topplederrekruttering, sier Tonne. Vi håper å kunne lyse ut stillingen allerede i løpet av september, med søknadsfrist innen utgangen av oktober, sier Tonne.

Deretter vil styreutvalget og styret bruke nok tid til en grundig prosess for å evaluere de beste kandidatene. Målet er å sluttføre prosessen innen utløpet av november.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.