Forskningsrådets søknadsfrister 2021

Fra 2021 vil de store søknadsfristene til Forskningsrådet være i februar. Søknadsfrist for Forskerprosjekt (FP) vil være 10. februar 2021, og frist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) vil være 17. februar 2021

Forskningsrådet har de siste årene jobbet aktivt med å gjøre søknadsprosessen enklere og kortere for søkerne. Færre, større og mer standardiserte utlysninger og kortere behandlingstid har vært en viktig del av dette, og nå flyttes de store søknadsfristene til februar slik at vi har mulighet til å gi tilbakemelding til søkerne før sommeren. Avgjørelsen er blitt tatt etter dialog med ledelsen i instituttsektoren og UH-sektoren.

Hvorfor vårfrist?

Årsaken til at søknadsfristen nå er lagt til tidlig på året er fordi det vil ha stor verdi for sektoren å få prosjektene i gang i løpet av året som det blir søkt. I tillegg har søkere gitt tilbakemelding om at det er ønskelig med raskere tilbakemelding på søknadene de sender til Forskningsrådet. En av årsakene til at behandlingstiden tidligere har vært såpass lang er på grunn av ferieavvikling for våre norske eksperter og internasjonale fageksperter. Dermed har det tidligere ikke vært mulig med oppstart av behandling av søknadene før september.

Andre søknadstyper har en eller flere frister, disse vil alle ha sluttidspunkt kl. 13.00:

  • 17. mars
  • 12. mai
  • 15. september
  • 20. oktober
  • 24. november