Deltar i EU-prosjekt for å utvikle etiske retningslinjer

Forskningsrådet deltar som partner i EU-prosjektet PRO-Ethics. Dette nådde opp i hard konkurranse i Horisont 2020. Målet er å sette forskningsetikk tydeligere på agendaen.

Gruppe med kvinner står foran Forskningsrådets kontorbygg om vinteren
– Dette er en flott anledning til å få samarbeide med de fremste europeiske ekspertene innen forskningsetikk, sier prosjektgruppen i Forskningsrådet. Fra venstre: Anne Winsnes Rødland, Erna Wenche Østrem, Kristin Eikeland Johansen, Ingeborg Owesen og Anila Nauni. (Foto: Siv Haugan)

PRO-Ethics skal utarbeide et etisk rammeverk for innbyggermedvirkning i forskning og innovasjon. Dette omfatter eksempelvis åpen forskning, folkeforskning og brukermedvirkning. Prosjektet ledes fra Østerrike og har femten europeiske partnere, inkludert Forskningsrådet i Norge.

Nye krav til etikk

- I EU legges det stadig større vekt på innbyggerinvolvering og brukermedvirkning i forskning og innovasjon for å møte de de store samfunnsutfordringene i Europa. Dette stiller nye krav til etikk og målet med prosjektet er å utvikle felles retningslinjer som ivaretar både forskerne og øvrige deltagere, forklarer Erna Wenche Østrem, leder for prosjektgruppen i Forskningsrådet.

Retningslinjer for hele Europa

Forskningsrådet skal gjennomføre to piloter i prosjektet. Den ene handler å utvikle gode prosesser for å få innspill og konsultere innbyggere i forkant av utlysninger, slik at de blir mer treffsikre med tanke på forskningsbehov. I den andre piloten skal det utvikles en lærings-hub for innbyggermedvirkning i forskning og innovasjon.

I tillegg til pilotene har Forskningsrådet ansvar for arbeidspakken på kommunikasjon, spredning og implementering.

- Vi er nå i gang med å lage en kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Dette er et spennende og viktig arbeid, siden det forventes at retningslinjene skal tas i bruk av nasjonale aktører over hele Europa, og av EU, sier Østrem.

Hun legger til at dette er en flott anledning å få samarbeide med de fremste europeiske ekspertene på området i Europa og til å dele erfaringer.

Les mer om prosjektet her:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.